Album dla budowniczych

Elżbieta Kondratowicz

|

Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 37/2012

publikacja 13.09.2012 00:00

Tworzenie się Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego i historia pierwszej wybudowanej w nowej diecezji świątyni – to temat najnowszej publikacji przygotowanej przez wiernych słupskiej parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego.

– Kościół to ludzie, którzy go tworzą – mówi Joanna Janusiak, współautorka jubileuszowego albumu – Kościół to ludzie, którzy go tworzą – mówi Joanna Janusiak, współautorka jubileuszowego albumu
Jacek Lewandowski

Kościół naszym domem, czyli 40 lat diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i 35 lat parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku – to pełny tytuł albumu wydanego właśnie przez słupską parafię. W diecezjalny jubileusz 40-lecia wpisuje się też świętowanie parafialne – kościół pw. bł. (wówczas) Maksymiliana Kolbego był pierwszą świątynią budowaną w nowo powołanej diecezji. Niełatwe było uzyskanie od władz zgody na realizację tego przedsięwzięcia. „Niewielu młodych Pomorzan ma świadomość, jakiego wysiłku, samozaparcia, poświęcenia, a nawet ryzyka wymagało dzieło tworzenia tej wspólnoty” – napisali autorzy w zakończeniu swej książki.

Album zaprezentowano 7 września na spotkaniu w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku. – Pomysł przygotowania publikacji zrodził się spontanicznie, podczas wizyty duszpasterskiej – wspomina Joanna Janusiak, prezentując pachnący jeszcze farbą drukarską album. Ks. Lucjan Huszczonek, proboszcz słupskiej parafii, wraz z Henrykiem Bulczakiem, zajmującym się stroną graficzną parafialnej gazetki, włączyli do jego realizacji panią Joannę. Czterostronicowy folder, który miał być rozszerzony o kilka informacji i zdjęć, rozrósł się do liczącego 100 stron albumu. Zbierając materiały, autorzy sięgnęli nie tylko do kronik parafialnych, ale dzięki pomocy ks. dr Tadeusza Ceynowy korzystali z zasobów Archiwum Diecezjalnego oraz poleconej przez niego literatury.

Album ilustrowany jest ciekawymi zdjęciami dokumentującymi początki budowy Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie i słupskiej świątyni. Część z nich na spotkaniu zaprezentował pan Czesław Czekała. – Album nie ma ambicji historycznych, nie jest pracą naukową. Kościół to przede wszystkim ludzie i im właśnie, budowniczym tej diecezjalnej i parafialnej wspólnoty, album ten jest dedykowany – zaznacza Joanna Janusiak. „Niech trafiające do rąk czytelnika opracowanie z okazji jubileuszu diecezji i parafii stanie się okazją nie tylko do dumy i zadowolenia z dotychczasowych osiągnięć, ale też do chwili refleksji nad tym, co przed nami” – napisał w przedmowie do wydania bp Edward Dajczak.