Dzień Dziecka Utraconego

Karolina Pawłowska

publikacja 13.10.2012 19:14

W sobotę na koszalińskim cmentarzu odbył się zorganizowany po raz czwarty pogrzeb dzieci utraconych.

Dzień Dziecka Utraconego W Koszalinie Dzieci Utracone upamiętnia figura Maryi Matki Życia Karolina Pawłowska

 

Pochówek dzieci utraconych, pozostawionych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie miał charakter ekumeniczny. W nabożeństwie na cmentarzu wziął udział ks. Sebastian Niedźwiedziński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, przewodniczący koszalińskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Przed uroczystościami na cmentarzu w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca przy katedrze odprawiona została Msza św. w intencji rodziców.

Do wypracowania procedur pochówku doszło dzięki pracom Komitetu Budowy Pomnika Dzieci Utraconych w Koszalinie. Uchwałę w tej sprawie radni miejscy przyjęli we wrześniu ubiegłego roku. Ustalili, że pogrzeby sprawowane będą dwa razy do roku. Koszty pochówku pokrywa koszaliński samorząd.
Koszalin jest jednym z pierwszych miast w Polsce, który opracował procedury pochówku dzieci utraconych niezależnie od wieku prenatalnego. To efekt zaangażowania ludzi różnych koszalińskich środowisk, działających w ramach kampanii społecznej „Nasze na zawsze”. Dzięki niej udało się także stworzyć mini poradnik dla rodziców po stracie dziecka, który rozdawany jest w szpitalu.  

Można się z nim zapoznać także w koszalińskich parafiach i Urzędzie Stanu Cywilnego. Informuje on rodziców po stracie o ich prawie do godnego pochówku dzieci, które zmarły przed urodzeniem, bez względu na to jak długo trwała ciąża oraz o tym, gdzie szukać pomocy. Przygotowane zostały także konspekty katechez dla uczniów III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących wagi i znaczenia przeżywania żałoby oraz pochówku dzieci utraconych.