Mała uroczystość

ks. Wojciech Parfianowicz

publikacja 10.04.2013 23:16

Bp Paweł Cieślik pobłogosławił kaplicę połczyńskiego Domu Jana Pawła II.

Mała uroczystość Zakończenie Mszy św., podczas której bp Paweł Cieślik pobłogosławił kaplicę Domu Jana Pawła II w Połczynie-Zdroju ks. Wojciech Parfianowicz/GN

Miejsce, w którym sprawuje się Eucharystię, jest centrum każdego domu formacyjnego. 

Dlatego pobłogosławienie kaplicy przez biskupa było ważnym wydarzeniem dla kleryków, którzy właśnie w Połczynie stawiają swoje pierwsze kroki ku kapłaństwu.

Po Mszy św. bp Paweł spotkał się z alumnami wspominając m.in. swoje osobiste spotkania z Janem Pawłem II, a także dzieląc się historią swojego powołania kapłańskiego.

Przypominamy, że klerycy rozpoczynający drogę do kapłaństwa w naszej diecezji, swój pierwszy rok formacji, czyli tzw. rok propedeutyczny spędzają poza seminarium.

Ideą roku przygotowawczego jest formacja wstępna w kontekście życia parafialnego. Dom Jana Pawła II stanowi bowiem integralną część parafii pw. św. Józefa w Połczynie. Oprócz moderatora odpowiedzialnego za formację kleryków, którym jest ks. dr Radosław Suchorab, rolę formatorów spełniają też proboszcz - ks. Zbigniew Witka-Jeżewski oraz wikariusz - ks. Krzysztof Płuciennik.

Obecnie w połczyńskim domu formacyjnym przebywa 10 alumnów.