Dzięki św. Jakubowi

ks. Wojciech Parfianowicz

publikacja 27.09.2013 22:42

Jest realna szansa, że wiele zabytkowych świątyń w naszej diecezji odzyska swój dawny blask.

Dzięki św. Jakubowi Koszalin, 27 września: konferencja prasowa na temat projektu. Obecni byli m.in. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina (trzeci od lewej), ks. Antoni Tofil, proboszcz katedry, lider projektu (drugi od prawej) ks. Wojciech Parfianowicz /GN

Wszystko to dzięki projektowi o nazwie: "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św. Jakuba – odcinek środkowo-pomorski”.

Projekt zakłada m.in. znaczne dofinansowanie remontów wielu zabytkowych świątyń na terenie naszej diecezji. Jego wartość szacuje się na prawie 36 mln złotych.

Aż 85 proc. tej kwoty pochodzić będzie z Funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Reszta to wkład własny, którego częścią są środki zadeklarowane przez samorządy lokalne.

W piątek 27 września m.in. w Koszalinie podpisano ważne dokumenty między stronami biorącymi udział w projekcie, czyli parafiami i samorządami.

- Ta umowa jest potrzebna po to, aby usankcjonować partnerstwo samorządów i parafii związanych ze szlakiem św. Jakuba. Tworzy ona coś w rodzaju konsorcjum, czyli określa zasady prowadzenia projektu, jego finansowania i rozliczania. To bardzo ważne, bo pieniądze, które deklarują samorządy, są środkami publicznymi, a sam projekt jest potężny - mówił w Koszalinie Piotr Jedliński, prezydent miasta.

Jeśli projekt zostanie zaakceptowany i środki z funduszy zostaną przyznane, jego realizacja rozpocznie się już w roku 2014.

Do końca 2016 roku zostanie zrealizowanych wiele działań:

- Projekt zakłada m.in. znaczne dofinansowanie prac remontowych w katedrach w Koszalinie i w Kołobrzegu (uzupełnienie poprzednich projektów).

- Zostaną zrealizowane generalne remonty siedmiu zabytkowych kościołów: w Czerninie, Lubiechowie, Białogardzie, Sianowie, Sławnie, Kwasowie i Sławsku.

- Zostanie dokończony remont wieży widokowej na Górze Chełmskiej.

- Przewidziana jest też renowacja i konserwacja 49 zabytków ruchomych oraz stworzenie wirtualnej instytucji kultury - w ramach Muzeum Koszalińskiego - która będzie polegała na digitalizacji w formacie 3D 23 obiektów sakralnych (kościoły, kaplice) znajdujących się na szlaku Drogi św. Jakuba oraz 46 zabytków ruchomych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Pomorza, znajdujących się na szlaku.

- W ramach projektu będzie też realizowany program kulturalno-edukacyjny, który ruszy po sfinalizowaniu projektu przez okres minimum 5 lat (koncerty organowe, festiwale, prezentacje filmowe, działania promocyjno-edukacyjne w mediach, w tym także w internecie).

- Bardzo istotnym aspektem całego projektu są nie tylko inwestycje materialne. Celem działań przewidzianych w projekcie jest też podniesienie atrakcyjności Pomorza środkowego. Chodzi o zaproponowanie oferty kulturalnej, edukacyjnej opartej na historii. Coraz bardziej popularną formą spędzania czasu staje się dziś turystyka historyczna. Dlatego w ramach rewitalizacji szlaku św. Jakuba chcemy zaproponować pielgrzymowanie nie tylko w aspekcie duchowym, ale także krajoznawczym - zaznacza Joanna Chojecka z Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Kościoły leżące na pomorskiej części szlaku św. Jakuba oznaczone są charakterystyczną muszlą. Ruch pielgrzymkowy już istnieje. - Odkąd jestem proboszczem w katedrze, udzieliłem już noclegu kilku osobom, które odbywały pielgrzymkę i zapukały do naszych drzwi. Nie mamy danych, ile osób w rzeczywistości odbywa pielgrzymki pomorskim szlakiem św. Jakuba - mówił ks. Antoni Tofil, lider projektu ze strony kościelnej.

Przypomnienie:

Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wspólnego rynku obejmująca kraje Unii Europejskiej i kraje zrzeszone w EFTA, czyli Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein).

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc dla tzw. nowych krajów Unii Europejskiej, która jest czymś dodatkowym w stosunku do Funduszu Spójności.