Wybrani, by głosić słowo

ks. Mariusz Ambroziewicz

publikacja 13.04.2014 16:33

Koszaliński dekanat wzbogacił się o nowych lektorów. W katedrze 21 ministrantów zostało pobłogosławionych przez bp. Tadeusza Werno.

Wybrani, by głosić słowo Lektorzy potwierdzili gotowość do nowej posługi przed bp. Tadeuszem Zenon Zgorszczak

Do tej chwili starsi ministranci z pięciu parafii dekanatu Koszalin przygotowywali się starannie przez kilka miesięcy.

Po ostatnich wakacjach w parafiach: Trójcy Świętej z Kretomina, Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Ignacego z Loyoli, św. Kazimierza i parafii katedralnej rozpoczął się kurs lektorski dla starszych ministrantów.

W tym czasie ministranci poznawali obowiązki lektora, doskonalili umiejętność właściwej emisji głosu, pracowali nad dykcją i zdolnością wyraźnego czytania tekstu. Poznawali również same teksty biblijne, niektórzy z nich uczestniczyli w kilku konkursach znajomości poszczególnych ksiąg Pisma Świętego.

Ostatnie dni upłynęły na przygotowaniach do samej uroczystości. Trzeba było zsynchronizować wysiłki poszczególnych księży opiekunów i z wspomnianych pięciu parafii stworzyć dobrze zgraną wspólnotę przyszłych lektorów.

W końcu podczas wieczornej Eucharystii w długiej procesji do ołtarza wyszło 21 ministrantów, gotowych, by na słowo biskupa rozpocząć pełnienie funkcji lektora. Kandydaci zaproszeni przez ks. Antoniego Tofila, dziekana dekanatu Koszalin, wyczytani z imienia i nazwiska stanęli przed biskupem. W kazaniu usłyszeli, jak ważną rolę będą pełnić w zgromadzeniu liturgicznym, czytając słowo Boże. Biskup senior udzielił wielu praktycznych rad i wskazówek dotyczących właściwej formy proklamacji słowa.

Po chwili każdy z kandydatów, trzymając księgę Ewangeliarza, swoim głośnym „Amen” odpowiedział na dar specjalnego błogosławieństwa.

Po powrocie do zakrystii kilku młodszych ministrantów zapytało: „A ja kiedy będę mógł zostać lektorem?”.