Naukowo i praktycznie

Katarzyna Matejek

publikacja 08.11.2014 16:05

W Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie odbyła się konferencja naukowa nt. "Uczestnictwo w Eucharystii".

Naukowo i praktycznie Ks. dr Jarosław Kodzia przedstawił wykład "Obowiązek przyjmowania Komunii św. przez wiernych" Katarzyna Matejek /Foto Gość

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego US.

- To jest już druga konferencja w cyklu konferencji naukowych dotyczących Eucharystii. Pierwsza dotyczyła sprawowania Mszy św., udziału świeckich i ich zaangażowania. Życie sakramentalne w Kościele jest bardzo istotne, dlatego podejmujemy tu wiele praktycznych zagadnień. Na konferencję zaprosiliśmy diecezjan, żeby ten aspekt praktyczny mógł później wybrzmieć w ich posłudze w parafiach - powiedział ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak.

Mariusz Kleczkowski ze wspólnoty "Reszta Izraela" przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. Przyszedł na konferencję, żeby pogłębić własną wiedzę. Jak twierdzi, nowe wiadomości mogą mu się przydać w posłudze szafarza. - Wiele razy słyszałem różne opinie np. co do tego, ile razy dziennie katolikowi wolno przystąpić do Komunii św. Tutaj ta wiedza była uporządkowana - mówi.

- Miejsce Eucharystii w Kościele jest bardzo mocno wyeksponowane, szczególnie po Soborze Watykańskim II. Sytuacja, którą mamy w Koszalinie, że w tylu kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciągu całego dnia i nawet przez całą dobę, świadczy o tym, że jest takie zapotrzebowanie, że w tym kierunku idzie duchowość wielu wiernych. To jest rzeczywiste koncentrowanie się na osobie Jezusa Chrystusa, a nie na innych aspektach duchowości - zauważył ks. Dullak.

Na spotkaniu rozmawiano m.in. o zasadach udzielania Wiatyku, o tym, kiedy dzieci powinny przyjmować I Komunię św., czy można przyjmować Komunię kilka razy dziennie oraz o interkomunii z wiernymi innych wyznań chrześcijańskich.

Po wysłuchaniu poszczególnych referatów uczestnicy mogli zadawać pytania. Pytano m.in. o możliwość przyjmowania Komunii św. pod dwiema postaciami przez dzieci, o zasady udzielania I Komunii św. osobom niepełnosprawnym umysłowo, o kwestię udzielania Komunii członkom pewnych organizacji, np. masonerii albo partii politycznych jawnie sprzeciwiających się nauce Kościoła.

Pierwszą konferencję nt. "Prawo wiernego do Eucharystii" wygłosił ks. dr Dariusz Mazurkiewicz, wykładowca PWT we Wrocławiu i gorzowskiego WSD. O Komunii św. dzieci mówił ks. prof. Dullak. Ks. dr Jarosław Kodzia przedstawił zagadnienie obowiązku przyjmowania Komunii św. przez wiernych. Ks. Robert Kaszak z Kurii i Sądu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej podjął temat przyjmowania Komunii św. na sposób Wiatyku, zaś o przyjmowaniu jej w różnych obrządkach i interkomunii mówił ks. dr Andrzej Maćkowski z WT ze Szczecina.