Jedno to więcej niż razem

xwp

|

Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 05/2015

publikacja 29.01.2015 00:15

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji odbyło się kilka spotkań. Czy możliwe będzie kiedyś spotkanie na wspólnej Eucharystii?

 W cerkwi prawosławnej w Koszalinie słowo wygłosił bp Edward Dajczak. Na zakończenie z koncertem kolęd wystąpiły chóry: „Kanon”, „Canzona” i „Potik” W cerkwi prawosławnej w Koszalinie słowo wygłosił bp Edward Dajczak. Na zakończenie z koncertem kolęd wystąpiły chóry: „Kanon”, „Canzona” i „Potik”
ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość

Na nabożeństwie w cerkwi prawosławnej w Koszalinie bp Edward Dajczak, nawiązując do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw, czyli słów Jezusa do Samarytanki: „Daj mi pić!”, powiedział: – Gdy czytałem to zdanie, przypomniały mi się inne słowa Jezusa, kiedy zawołał z krzyża: „Pragnę!”. W kontekście naszego dzisiejszego spotkania, jest to wielkie wołanie, które kieruje On przez wieki do wszystkich swoich uczniów, by szukali drogi do jedności. To, że propozycje ekumeniczne nie przyciągają tłumów, nie musi wcale świadczyć o tym, że jedność chrześcijan niewielu dziś obchodzi. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest po prostu stosunkowo mało protestantów czy prawosławnych, stąd brak jedności nie jest aż tak bardzo odczuwalny w codziennym życiu.

Jednak pytanie: „Czy pragniemy jedności tak jak Jezus?” wydaje się zasadne. Poprawne relacje duchownych między sobą czy zgodne życie chrześcijan różnych wyznań na jednej ulicy lub w zakładzie pracy to jeszcze nie jedność. – Nie może być tak, że zadowolimy się dobrymi relacjami, akceptując podział. Musi nas zaboleć przede wszystkim to, że nie możemy razem stanąć do Mszy św. To właśnie wspólna Eucharystia jest największym celem ruchu ekumenicznego – przypomina ks. prof. Janusz Bujak, diecezjalny referent ds. ekumenizmu. Na szczęście są sprawy, które łączą wielu wyznawców Chrystusa. Na spotkaniu w Słupsku ks. Bujak wymienił trzy punkty styczności: chrzest, dzień Pański oraz męczeństwo. Odnośnie do chrztu św. ks. Bujak przypomniał, że w roku 2000 Kościół Rzymskokatolicki oraz siedem wspólnot skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisały deklarację uznającą chrzest św. udzielany przez każdy z tych Kościołów. Nawiązując do dnia Pańskiego, kapłan przywołał wydarzenie z 20 stycznia: – Tego dnia Kościół Rzymskokatolicki oraz przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej podpisali dokument, w którym wspólnie zachęcają pracodawców i rządzących do poszanowania niedzieli. Duchowny odniósł się także do problemu prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie. – Gdy w dzisiejszych czasach mają miejsce ataki na ludzi wierzących w Chrystusa, często giną obok siebie chrześcijanie różnych wyznań – zauważył. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej spotkania w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który tradycyjnie obchodzony był od 19 do 25 stycznia, odbyły się w tym roku w: Darłowie, Koszalinie, Pile, Polanowie, Słupsku, Szczecinku, Świdwinie i Wałczu.