O spowiedzi inaczej

Katarzyna Matejek

publikacja 15.02.2015 21:42

Diecezjalne spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej odbywa się 2 razy w roku. Tematem pierwszego w tym roku spotkania, które odbyło się w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnego była spowiedź św.

O spowiedzi inaczej W niedzielę członkowie AK spotkali się bp Dajczakiem Katarzyna Matejek /Foto Gość

Naukę zatytułowaną "Nawracajcie się - o dobrej spowiedzi inaczej" poprowadził ks. prałat Tadeusz Wilk, penitencjarz konkatedralny. 

W sobotę członkowie AK podsumowali poprzedni rok i wymienili się doświadczeniami działań na polu parafialnym i miejskim.

Spotkanie odbyła również rada diecezjalna AK, złożona z przedstawicieli wszystkich parafii. Rada omawiała plany na najbliższy rok. Jednym z nich jest przygotowanie się do II Kongresu Krajowego AK.

- Ludzie maja potrzebę rozmawiania o wierze, pogłębiania jej - powiedziała Jolanta Drachal prezes Zarządu Diecezjalnego AK. - Niektórym nie wystarcza niedzielna Msza św. W Akcji Katolickiej możemy się formować, wierzyć bardziej świadomie. Wielu z nas nie wystarczą książki, przekaz medialny, potrzebujemy usłyszeć żywe słowo. To zadanie w parafiach spełniają proboszczowie, którzy są asystentami AK w parafialnych oddziałach. Tutaj, na spotkanie diecezjalne, zaprosiliśmy ks. prałata Tadeusza Wilka, który poruszył temat spowiedzi św.

- Istotą AK jest nie tylko się formacja własna, ale i działanie. W parafiach podejmujemy się różnych dzieł: kulturalnych, sportowych, gospodarczych, pielgrzymkowych, zdrowotnych i innych. Dużo zależy od tego, jakie ktoś ma talenty, co potrafi. To ważne, bo chcemy działać jak najlepiej, profesjonalnie - powiedziała Jolanta Drachal.

Pani prezes widzi wiele możliwości rozwoju. - We Włoszech AK jest czymś powszechnym, w Polsce uczestnictwo w AK kształtuje się bardziej elitarnie - zauważyła. - Chcielibyśmy upowszechnić nasze ideały zaangażowania się w społeczne życie Kościoła, przyciągnąć więcej ludzi.

W niedzielę członkowie AK spotkali się z bp Edwardem Dajczakiem. Program spotkania obejmował także część duchową. Członkowie AK uczestniczyli we Mszy św., odmawiali Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego.