Zielone światło

Katarzyna Matejek

publikacja 26.09.2015 18:40

W Centrali Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. W spotkaniu wzięło udział 28 nauczycieli i katechetów z całej diecezji.

Zielone światło Nauczyciele dyskutowali z dyrektorem Caritas o formacji wolontariuszy Katarzyna Matejek /Foto Gość

Opiekunowie szkolnych wolontariuszy podjęli temat ich rocznej formacji, która będzie odmienna od rytmu lat poprzednich. Ustalono jesienne spotkanie dla młodzieży (13-15 XI) i dzieci (20-22XI) oraz kończącą formację doroczną pielgrzymkę SKC - 7 czerwca 2016.

Poruszono także temat przygotowań i udziału młodzieży z wolontariatu Caritas do Światowych Dni Młodzieży, m.in. kwestię wspólnego wyjazdu wolontariuszy Caritas do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Opiekunowie dyskutowali także sprawy organizacyjne, związane z funkcjonowaniem kół, kampaniami Caritas, rozwojem wolontariatu. Zapoznali się z projektem i założeniami strony internetowej poświęconej działalności SKC, która ruszy niebawem.

Powołano radę programową SKC. - Szkolne Koła Caritas funkcjonują w różnych rejonach diecezji, w związku z tym podejmują nieraz odmienne zadania. Zależy nam, żeby opiekunowie proponowali swoim wolontariuszom takie akcje, które będą odpowiednie dla ich środowisk. Toteż dajemy opiekunom zielone światło i jako Caritas diecezjalna chcemy ich w tym wspierać. Zarazem potrzebna jest także rada programowa wypracowująca program dla wszystkich kół działających w naszej diecezji - powiedział dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Tomasz Roda.