Od 70 lat na głosy

Katarzyna Matejek

publikacja 22.11.2015 14:26

Wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, stało się okazją do uczczenia 70-lecia działalności chóru Lutnia.

Od 70 lat na głosy Chór co niedzielę uświetnia parafialne Msze św. Katarzyna Matejek /Foto Gość

Rocznica wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 70 lat obecności duszpasterskiej ojców franciszkanów w Koszalinie.

Jubileusz chóru uczczono uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o. Piotra Pawlika. Przy ołtarzu obecni byli także o. Janusz Jędryszek, poprzedni proboszcz parafii, a obecnie pustelnik na Górze Polanowskiej oraz przybyły z Ukrainy kapucyn o. Piotr Kurkiewicz, którego podopieczni ze Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła właśnie uczestniczą w jesiennej sesji.

Chórzyści, wśród których są osoby pamiętające pierwsze lata działalności chóru Lutnia, jak co niedzielę niemal nieprzerwanie od 70 lat uświetnili uroczystość swoim śpiewem. Po Mszy św. dalszą część obchodów jubileuszowych stanowiła świąteczna agapa.

Franciszkański chór „Lutnia” zainaugurował swoją działalność w Koszalinie występem kolędowym podczas świąt Bożego Narodzenia w 1945 r. Chórzyści rekrutowali się z pierwszych grup osadników przybyłych do miasta zaraz po wojnie, w maju i czerwcu. Wśród nich był repatriant Marcin Sidorowicz, organista kościoła franciszkańskiego w Grodnie, który przez wiele następnych lat prowadził koszaliński chór. Obecnie ta rola jest w rękach Wiesława Soi.

Początkowo w powojennym Koszalinie chór Lutnia był jedyną zorganizowaną formą działalności kulturalnej w mieście i okolicach, promując pieśni patriotyczne i religijne. Asystował wydarzeniom kościelnym na szczeblu parafialnym, diecezjalnym i miejskim. Śpiewał podczas wizyty prymasów A. Hlonda i St. Wyszyńskiego, na ingresie biskupa I. Jeża do katedry koszalińskiej (1972), na uroczystościach  milenijnych w Kołobrzegu z udziałem prymasa St. Wyszyńskiego (1975), w połączonych chórach podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Koszalinie (1991).

Pierwszym miejscem działalności chóru Lutnia był kościół mariacki (katedra, będąca wówczas pod opieką oo. franciszkanów). Od 1974 r. chórzyści wraz z ojcami franciszkanami, przenieśli się do nowej placówki - kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie.