Bez zgniłych kompromisów

red.

publikacja 17.11.2016 23:10

Spotkanie "Gość na Plus" z Jerzym Zelnikiem odbyło się przy pełnej sali Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Bez zgniłych kompromisów Jerzy Zelnik z pasją odpowiadał na pytania redaktorów Gościa Niedzielnego i Radia Plus RED.

Jednym z pytań przygotowanych przez prowadzących spotkanie Alicję Górską z Radia Plus i ks. Wojciecha Parfianowicza z "Gościa Niedzielnego" było to o rolę aktora i sztuki w społeczeństwie. Jerzy Zelnik wskazał na konieczność ukazywania prawdy o człowieku, aż po wcielanie się w rolę do granic wytrzymałości fizycznej. Zarazem przekonywał o wadze niedopowiedzenia w przekazie artystycznym, które przemawia silniej niż modna ostatnimi laty i nierzadko grubiańska dosłowność.

Artysta nie unikał odpowiedzi na trudne pytania o własną przeszłość: o aborcję, lustrację, niechlubne sympatie polityczne, życie rodzinne. Nie tylko o tym opowiadał, ale też poddawał refleksji swoją postawę.

Publiczność miała okazję usłyszeć nie tylko Jerzego Zelnika, ale za jego pośrednictwem także św. Jana Pawła II, którego aktor - cytując - naśladował. A cytował kilkukrotnie, niosąc misję popularyzacji nauczania wielkiego Polaka. Na przykład myśl o roli chrześcijanina we współczesnym świecie. - Jeśli chrześcijanin odwraca się plecami od swojej ojczyzny, jeśli nie stara się wpływać na to, by lepiej się w niej działo, to nie jest to dobry chrześcijanin. Ojczyzna to jest dom, rodzinny dom. My go dziedziczymy. 46 pokoleń pracowało na niego przez 1050 lat. I mamy się zająć tylko swoim zawodem? - pytał retorycznie, kwitując pytanie o zaangażowanie w politykę. - Ja tak nie umiem.

- Zawsze miałem potrzebę "więcej, mocniej" i dalej ją mam - nawiązywał do czasu na emeryturze. Wyjaśnił, że to właśnie ostatnie lata są tymi, kiedy poczuł, jak bardzo otwiera się przed nim życie. - Dlaczego? Ponieważ człowiek może osiągać coraz wyższy poziom wolności osobistej. Jeśli uwalniam się spod ograniczeń, zgniłych kompromisów, to mogę innym dawać coraz więcej rzeczy, pod którymi mogę się podpisać całym sobą, odpowiadać całkowicie za swoje dzieło.

W drugiej części spotkania Jerzy Zelnik odpowiadał na pytania zgromadzonych m.in. o rolę mężczyzny, o późny chrzest i poglądy polityczne. Wiele osób skorzystało z okazji spotkania znanej osobistości i poprosiło "Gościa na Plus" o autograf lub wspólną fotografię.

"Gość na Plus" to cykl spotkań organizowanych przez koszalińskie redakcje "Gościa Niedzielnego" i Radia Plus.

Szersza relacja z rozmowy z aktorem, z konkretnymi pytaniami i odpowiedziami, w papierowym wydaniu "Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego", które ukaże się 27 listopada. Później także na stronie internetowej.