Siła z Chrystusowych ran

Katarzyna Matejek Katarzyna Matejek

publikacja 20.03.2017 10:56

W Ostrowcu i Kołobrzegu odbyły się rekolekcje "W Jego ranach uzdrowienie" dla dorosłych wolontariuszy Caritas.

Siła z Chrystusowych ran Uczestnicy rekolekcji w Kołobrzegu Archiwum Caritas

Pierwsza tura - dla wolontariuszy z południowej części diecezji - odbyła się 3-5 marca w ośrodku Caritas w Ostrowcu koło Wałcza, przybyło na nią ponad 60 osób. Druga tura zorganizowana 17-19 marca w kołobrzeskim ośrodku pw. Aniołów Stróżów zgromadziła 140 osób.

- Nasi wolontariusze podejmują długotrwałe i wymagające dużego zaangażowania prace charytatywne: szukają ludzi potrzebujących, pozyskują fundusze, dystrybuują żywność i inne dobra. To wszystko wymaga sporego wysiłku, także duchowego. Dlatego, zanim ruszymy do kolejnych świątecznych akcji, rozpoczynamy Wielki Post od rekolekcji. To duża pomoc duchowa i możliwość odnowienia sił - powiedział ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Wielkopostne rozważania pt. "W Jego ranach uzdrowienie" przeprowadził jezuita o. Marek Kruszyński z Falenicy, dyrektor Wydawnictwa Rhetos oraz kapelan w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Dziewcząt w Falenicy.

Rekolekcjonista przekonywał wolontariuszy Caritas, by z ran Chrystusowych czerpali siłę do podejmowania działań na rzecz bliźniego nawet wtedy, gdy nie kończą się one sukcesem, odbywają się wśród trudności czy wręcz pretensji ze strony obdarowanych. Nawoływał do cierpliwości, ponieważ posyłającym do pomocy ubogim jest sam Bóg. Ćwiczeniem duchowym podczas osobistej medytacji było rozważanie siedmiu słów Pana Jezusa wypowiedzianych z Krzyża.

O. Kruszyński zna uwarunkowania naszej diecezji, ponieważ posługiwał kilka lat temu w hospicjum Caritas w Darłowie. Z tych doświadczeń powstała książeczka "Bądź Caritas".