Jak wychowywać dzisiaj?

Katarzyna Matejek Katarzyna Matejek

publikacja 06.05.2017 14:00

W auli koszalińskiego WSD odbyło się sympozjum naukowe poświęcone katolickiej myśli pedagogicznej.

Jak wychowywać dzisiaj? Ks. prof. dr hab. Marian Nowak z KUL Katarzyna Matejek /Foto Gość

Sympozjum ma zwrócić uwagę na aktualność tematyki związanej z wychowaniem. - Dzisiaj wychowanie nie jest łatwe, dlatego potrzebna jest w tej kwestii współpraca różnych środowisk - wyjaśnił ks. dr Radosław Mazur, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej. - Chcemy tutaj połączyć środowisko pedagogiczne i katechetyczne i pokazać, że w wychowaniu człowieka w ogóle i wychowaniu religijnym chodzi o to samo: żeby człowiek lepiej odnajdywał się w swoim życiu, zarówno jeśli chodzi o cele doczesne, jak i wieczne.

- Kiedy rozmawiamy z nauczycielami lub z katechetami, to zauważamy, że w różnych środowiskach udziela się poczucie frustracji. A przesłanie, które wpisuje się w perspektywę pedagogiki chrześcijańskiej, jest przesłaniem nadziei - powiedział na wstępie spotkania ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD.

Rektor nawiązał do przykładów ostatnich papieży, w różny sposób realizujących myśl pedagogiczną: św. Jana Pawła II, który wychowywał słowem, przykładem i gestem; papieża Benedykta XVI, który wytyczył, również dla pedagogiki, kierunek "hermeneutyki sensu", czyli podkreślenia wagi logosu w kształtowaniu pokoleń; i wreszcie papieża Franciszka z jego "chrześcijańską pedagogiką czułości".

Jak wychowywać dzisiaj?   Ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL), dr Aldona Zakrzewska (UWM), dr Danuta Apanel (AP) Katarzyna Matejek /Foto Gość Na sympozjum złożyły się dwie części. W pierwszej głos zabrali przedstawiciele specjalizacji pedagogicznych: ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL), dr Aldona Zakrzewska (UWM), dr Danuta Apanel (AP). Prelegenci podjęli tematy wychowania chrześcijańskiego, katolickiej myśli pedagogicznej, wychowania do odpowiedzialności społecznej.

Myśl teologiczno-katechetyczną zaprezentowali natomiast: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW), ks. dr Krzysztof Łuszczek (USz) i ks. dr Radosław Mazur (WSD Koszalin). Przedstawili problemy wychowania religijnego, np. w środowisku cyfrowym, szukając wskazówek m.in. we współczesnych dokumentach Kościoła.

Organizatorem sympozjum są Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej.