Urodziny patronki

Alina Konieczna

publikacja 18.04.2018 09:12

Wspólną modlitwą Fundacja „Zdążyć z Miłością” uczciła 153. rocznicę urodzin swojej patronki św. Urszuli Ledóchowskiej. Razem z nimi był także cudownie ocalony przez świętą.

Urodziny patronki We Mszy św. wzięli udział wolontariusze i podopieczni koszalińskiej fundacji, której patronuje św. Urszula Ledóchowska. Alina Konieczna

W koszalińskim kościele pw. Św. Ignacego z Loyoli zgromadzili się ci, którym bliska jest postać tej wyjątkowej świętej - polskiej zakonnicy zawsze pogodnej, kochającej dzieci, oddanej Bogu i ojczyźnie.

Nabożeństwo odprawili wszyscy trzej księża z parafii Ignacego z Loyoli, a proboszcz ks. Henryk Koszper przypomniał postać świętej Urszuli, beatyfikowanej przez Jana Pawła II w 1983 r., i kanonizowanej także przez papieża Polaka w 2003 r.

- W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę powinniśmy pamiętać o świętej Urszuli, która bez wątpienia była jedną z matek naszej niepodległości - podkreślał ks. proboszcz. - Za swoje zasługi w czasach II Rzeczypospolitej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Do udziału we Mszy św. Fundacja „Zdążyć z Miłością” zaprosiła swoich wolontariuszy, przyjaciół, a także coraz liczniejsze grono podopiecznych. Fundacja wspiera nie tylko samotne mamy z dziećmi przebywające obecnie w mieszkaniach chronionych, ale także kobiety, które już się usamodzielniły. Pomaga także wielu samotnym matkom zmagającym się z problemami finansowymi, czy zdrowotnymi.

Modlitewne spotkanie stało się okazją do wspomnień i refleksji. Po Eucharystii wolontariuszki oraz podopieczne fundacji mogły poznać Daniela Gajewskiego, cudownie ocalonego przez św. Urszulę (jego ocalenie zostało uznane w procesie kanonizacyjnym). Daniel Gajewski wziął udział we Mszy św. wraz ze swoją pochodzącą z Japonii żoną oraz z rodzicami Urszulą i Januszem Gajewskimi, wielkimi propagatorami kultu św. Urszuli Ledóchowskiej.

- Święta Urszula uczyniła  wiele dobrego dla dzieci, w ślady swojej patronki idzie dziś Fundacja „Zdążyć z Miłością” - dodał ks. Koszper, dziękując wszystkim jej przedstawicielom za dobro i serce, które okazują drugiemu człowiekowi.