Pismo Święte? Jest budujące! Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej

Katarzyna Matejek Katarzyna Matejek

dodane 25.04.2019 16:53

W rozgrywkach o najpełniejszą wiedzę na temat Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian wzięło udział prawie 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji.

Pismo Święte? Jest budujące! Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej Prawie 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji przybyło ze swoimi katechetami - księżmi, siostrami zakonnymi i świeckimi - do kampusu politechniki, by sprawdzić swoją wiedzę o Księdze Wyjścia i Liście do Rzymian. Katarzyna Matejek /Foto Gość

W kampusie Politechniki Koszalińskiej 25 kwietnia odbył się diecezjalny finał 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. – Konkurs jest próbą zwrócenia uwagi młodego pokolenia na Pismo Święte – powiedział koordynator konkursu, Stanisław Frankiewicz z Civitas Christiana. – Dzięki temu pogłębiają oni wiedzę na ten temat, ale też przeżywają osobiste doświadczenia wynikające z obcowania z tą księgą.

Niektórzy z uczestników konkursu biblijnego to osoby związane z parafiami, zaangażowani w ruchach religijnych czy ministranci. Inni podeszli do niego z ciekawości. Są wśród nich nastolatkowie uważający się za osoby niewierzące, choć zaciekawieni tematyką wiary.

Jedną z takich osób jest Olimpia, uczennica Zespół Szkół Katolickich w Słupsku. – Interesuję się filozofią i teologią, bo myślę, że każdy młody człowiek powinien to robić, to przecież bardzo rozwijające – stwierdziła licealistka.

Według Olimpii paradoksem jest, że Biblia nie interesuje większości jej wierzących rówieśników, o których wie, że do niej nie zaglądają. Dla niej to bardzo ciekawa księga. – Warto rozszerzać horyzonty, tym bardziej, że te treści są budujące, nawet dla osób niewierzących. Nie uczę się tego, by to tylko wykuć na konkurs. To się przydaje w życiu: niektóre zdania z Pisma przypominają mi się, inspirują w różnych sytuacjach.

Katecheta Olimpii ks. Bogusław Płocharski uważa, że jeśli młodym pokaże się, iż cel życia człowieka zapisany jest na kartach Biblii, to oni potrafią to dostrzec. – O ile unikamy moralizatorstwa – zastrzega katecheta. – Ale jest to przede wszystkim kontakt z żywym słowem Bożym, a to jest już wyzwalające dla czytelnika. Trzeba to mu tylko pomóc zobaczyć, podpowiedzieć, jak to czytać, osadzić w realiach. Pismo Święte jest księgą, która najbardziej uczy nas życia. Jest skierowana od Boga do człowieka, żeby uczyć nas, jak mamy być szczęśliwi.

Przewodniczący komisji konkursowej, ks. dr Tomasz Tomaszewski, potwierdza, że przyswajanie wiedzy z zakresu Pisma Świętego może być szansą odnalezienia wiary chrześcijańskiej. – To nic nadzwyczajnego, że ludzie dochodzą do Boga drogą rozumową – stwierdził biblista. – Pan Bóg może przez słowa, w tym przypadku Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian, przemówić do młodego człowieka. Ważne, by w tym czasie przygotowań uczniowie mieli wokół siebie takie osoby, np. katechetów, które wyjaśnią im pojawiające się pytania. W tym konkursie generalnie o to chodzi, by inspirował do przemyśleń, do rozmów.

Oto siedmiu zwycięzców rozgrywki diecezjalnej:

1. Karolina Kończak z LO Towarzystwa Salezjańskiego w Pile (opiekun: s. Maria Bihun)

2. Sylwia Staniaszek z ZS Morskich w Darłowie (opiekun: o. Damian Basarab)

3. Alicja Rink z I LO im S. Dubois w Koszalinie (opiekun: s. Zofia Trzonkowska)

4. (ex aequo) Paweł Nowak z II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie (opiekun: ks. Tomasz Kudaszewicz) i Jerzy Sobczyk z I LO im S. Dubois w Koszalinie (opiekun: s. Zofia Trzonkowska)

5. (ex aequo) Mateusz Boćko z I LO im. M. Kopernika w Kołobrzegu (opiekun: ks. Wojciech Panek) i Szymon Miksza z ZS nr 9 im. R. Traugutta w Koszalinie (opiekun: ks. Mariusz Ambroziewicz)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc będą reprezentować diecezję na finale ogólnopolskim Konkursu Wiedzy Biblijnej w połowie czerwca w Niepokalanowie.