Jezus napełnia puste naczynia

Karolina Pawłowska

|

Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 25/2019

publikacja 20.06.2019 00:00

− Dajcie Bogu swoje dłonie i swoje serca. Użyczcie Mu swoich ust. W całym hejcie tego świata ludzie pragną Dobrej Nowiny. Wy musicie przebijać się z dobrymi wiadomościami zwiastującymi odnowę – mówił bp Krzysztof Włodarczyk do przyjmujących sakrament alumnów.

▲	Nowi diakoni diecezji – Dawid Rak (z lewej) i Krzysztof Szumilas. ▲ Nowi diakoni diecezji – Dawid Rak (z lewej) i Krzysztof Szumilas.
Karolina Pawłowska /Foto Gość

Dawid Rak i Krzysztof Szumilas przyjęli w białogardzkim kościele Mariackim święcenia diakonatu. Wobec zgromadzonych prezbiterów, kolegów kleryków, rodzin i przyjaciół złożyli przyrzeczenia i oddali się na służbę Kościołowi.

– Sami z siebie jesteśmy tylko pustymi naczyniami, jednak Jezus szuka pustych naczyń i napełnia je po brzegi, a nawet więcej, tak, by się przelewały i nawadniały ziemię dobrocią i miłością. Ufamy, że nasi bracia Dawid i Krzysztof zostaną właśnie w taki sposób napełnieni – przypominał w homilii bp Krzysztof Włodarczyk, który udzielił alumnom święceń.

Odwołując się do słów Jezusa: „Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi”, hierarcha zachęcał do modlitwy o odwagę dla tych, których Bóg wybiera do służby. – Nie można ulegać syndromowi strachu i lęku. Nie lękajcie się, ponieważ waszą posługę będziecie sprawować w Kościele powołanym do służby i miłości. Szukamy dzisiaj sposobu na oczyszczenie Kościoła, na przemianę. Na pewno nie jest nim unowocześnianie, bezkrytyczne otwieranie się na wszystko, zastępowanie wiary psychoterapią, tworzenie nowych procedur. Prawdziwym Odnowicielem Kościoła, Pocieszycielem i Obrońcą, jest Duch Święty, którego dzisiaj także przyzywamy nad naszymi braćmi Dawidem i Krzysztofem – przypominał bp Włodarczyk.