Ludzie, którzy darują dobro

redakcja

|

Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 44/2019

publikacja 31.10.2019 00:00

W Filharmonii Koszalińskiej wręczono statuetki Radość Płynie z Nadziei. Laureatami są Marianna Caban, ks. Wacław Grądalski oraz redakcja „Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego”.

Nagrodzeni na scenie z bp. Edwardem Dajczakiem. Nagrodzeni na scenie z bp. Edwardem Dajczakiem.
Mateusz Gawroński

W Filharmonii Koszalińskiej 20 października wręczono Nagrodę im. kard. nom. Ignacego Jeża Radość Płynie z Nadziei. Jak podkreślił Ryszard Pilich, dyrektor regionalnego oddziału Civitas Christiana, zasięg wręczanej po raz 11. nagrody jest duży – przez lata wyróżniła tylu diecezjan, że można by nimi zapełnić spory autokar. – Przyznawaliśmy ją różnym osobom i instytucjom, bez których nasz świat byłby niepełny – powiedział Ryszard Pilich.

Kapituła nagrody w tym roku zdecydowała się przekazać prestiżową statuetkę laureatom: Mariannie Caban z Robunia – za wielkie zaangażowanie w budowę wspólnoty lokalnej, liczne inicjatywy na rzecz parafii i Kościoła, ks. Wacławowi Grądalskiemu – założycielowi i opiekunowi polskiej gałęzi Wspólnoty Cenacolo oraz redakcji koszalińskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” za 25-letnią służbę Kościołowi diecezjalnemu.

Obecny na gali biskup diecezjalny Edward Dajczak podkreślił wartość nagrody, będącej wyrazem ciekawości wobec drugiego człowieka, wyrażanej przez pierwszego biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a późniejszego kardynała nominata Ignacego Jeża. – W tej nagrodzie chcemy rok po roku pokazywać ludzi, którzy mają jakąś pasję, którzy tworzą coś pięknego i nie tworzą tego tylko dla siebie samych, ale podarowują innym – powiedział bp Dajczak. Nawiązując do hasła nagrody, brzmiącego „Radość płynie z nadziei”, zakończył: – Pokazaliśmy dzisiaj ludzi, dzięki którym wszyscy możemy się uśmiechać.

Dzieło wielu

Mimo że na koncie Marianny Caban z Robunia jest nie tylko praca na rzecz remontu parafialnego kościoła oraz budowy ogniska dla dzieci, inspirowanie dorosłych i młodych parafian, by aktywnie korzystali z oferty duszpasterskiej − i to nie tylko w parafii, lecz i poza diecezją − laureatka jest zaskoczona nagrodą. – Uważam, że to nie ja zasłużyłam na nagrodę, ale zasłużyli na nią moi współparafianie, znajomi, darczyńcy, wszyscy ci, dzięki którym w parafii osiągnęliśmy wiele. To dzieło wielu aktywnych osób – powiedziała laureatka.

Jej przekonanie poświadczają towarzyszący jej państwo Bany. – Małe miejscowości właśnie dzięki takim lokalnym społecznikom mogą się rozwijać, a taką osobą jest pani Marianna. Jeśli do tego dołączają kolejne chociaż dwie, trzy osoby, osiąga się wielkie cele – powiedział Lech Bany z Robunia.

Również ks. Wacław Grądalski, dzięki któremu w naszej diecezji powstała Wspólnota Cenacolo, działająca na rzecz osób uzależnionych, podkreślił, że ten sukces jest dziełem wielu osób. – Pan Bóg posłużył się mną tylko na tyle, by sprowadzić do Polski s. Elwirę, założycielkę Cenacolo. Wszyscy jesteśmy małą cząstką wielkiej wspólnoty światowej i tylko w tym sensie czuję się jej częścią, kimś, kto tej wspólnocie służy – powiedział.

W spacjach i po przecinku

Piotr Kobalczyk, dyrektor programowy Polskiego Radia Koszalin, który wygłosił laudację na temat trzeciego laureata, redakcji „Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego”, obchodzącej w tym roku 25-lecie istnienia, ukazał jej pracę jako wartościową dla całej, nie tylko katolickiej społeczności regionu. – Gdy czytam „Gościa Niedzielnego”, to widzę, że jego katolickość wypływa nie z zero-jedynkowych tez lub antytez, ale tkwi nienachalnie w międzywierszach, spacjach, po przecinku, za znakiem zapytania – stwierdził. – Koszalińsko-Kołobrzeski „Gość Niedzielny” to również odwaga zadawania mocnych pytań, właściwych i dziennikarsko dobrze postawionych, a także otwartość wobec ludzi i ich różnych postaw.

Dziękujemy kapitule nagrody za dostrzeżenie nas, czytelnikom za wspólną wędrówkę w poszukiwaniu prawdy, red. Piotrowi Kobalczykowi za inspirującą laudację podczas uroczystej gali. Zdajemy sobie sprawę, że Nagroda im. kard. nom. Ignacego Jeża jest uznaniem dla wszystkich, którzy przez ostatnie 25 lat tworzyli koszalińską redakcję „Gościa Niedzielnego”, i mamy nadzieję, że poprzedni kierownicy, dziennikarze i współpracownicy czują się także nagrodzeni. Dla nas, którzy obecnie tworzymy gościową redakcję, słowa laudacji są ambitnym wyzwaniem na przyszłość. Mówią też wiele o tym, czym są i czym powinny być współczesne media – także te katolickie.

Galę uświetnił występ Orkiestry Wydziału Instrumentalnego Akademii Pomorskiej w Słupsku pod batutą prof. Moniki Zytke z koncertem „Viva Polonia”.