Diecezjanie solidarni ze zdolną młodzieżą. Zbiórka na rzecz FDNT

Katarzyna Matejek Katarzyna Matejek

publikacja 11.10.2020 14:18

Św. Jan Paweł II patronuje solidarności wiernych naszej diecezji ze zdolną młodzieżą z małych miast i wsi.

Diecezjanie solidarni ze zdolną młodzieżą. Zbiórka na rzecz FDNT Parafianie koszalińskiej katedry pamiętali o potrzebach zdolnej młodzieży z małych ośrodków rozległej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Katarzyna Matejek /Foto Gość

W Dniu Papieskim 11 października wierni ze wszystkich zakątków diecezji zasilili konto Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która od dwóch dekad upamiętnia pontyfikat św. Jana Pawła II, stawiając mu najlepszy, bo żywy pomnik. Jest nim promocja jego nauczania, wspieranie różnych inicjatyw w dziedzinie kultury i edukacji, a także kształcenie młodego pokolenia. Jednym z dzieł fundacji są stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, szczególnie pochodzącej z małych miast i wsi.

Obecnie diecezjanie koszalińsko-kołobrzescy wspierają ok. 70 młodych osób, w większości studentów, a także gimnazjalistów, licealistów. Od początku trwania programu stypendialnego skorzystało z niego ok. 200 osób. W całej Polsce stypendia otrzymuje obecnie ponad 2 tys. młodych.

- Trzeba dodać, że przez wszystkie lata działania programu dużo więcej osób w ogóle wzięło w nim udział, korzystając z niego przez jakiś czas - przez kilka miesięcy, rok lub dwa - mówi ks. Paweł Wojtalewicz, koordynator FDNT w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. - Ale są też tacy, którzy uczestniczą w nim przez pełny cykl, czasem 10 lat - od podstawówki do ukończenia studiów. To wielki plus fundacji, że pomaga człowiekowi w sposób ciągły.

Stypendium to więcej niż pomoc socjalna i to właśnie, według ks. Wojtalewicza, motywuje młodych do ciągłego rozwoju. - Te pieniądze służą między innymi inwestowaniu w siebie. Niektórym umożliwia to wybranie lepszej, ale bardziej odległej szkoły, także już na poziomie liceum - mówi ks. Wojtalewicz, wymieniając jako przykład rodzeństwo uczęszczające do szkoły sportowej w Szczecinie czy licealistkę szkoły specjalistycznej w Gdańsku.

Wsparciu rozwoju intelektualnego i społecznego towarzyszy ciągła formacja. Służą temu obozy wakacyjne, rekolekcje, dni skupienia, a w czasie studiów - uczestnictwo w duszpasterstwie akademickim. Ponadto stypendyści otrzymują - dzięki zdalnym komunikatorom - materiały formacyjne.

Informacje na temat fundacji, a także kryteriów przyznawania stypendiów są dostępne na stronie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.