Akolita – więcej niż szafarz

Katarzyna Matejek

|

Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 46/2020

publikacja 12.11.2020 00:00

26 diecezjan koszalińsko-kołobrzeskich przygotowuje się do posługi akolitatu. Rozpoczęli ostatni rok formacji.

▲	Formujący się kandydaci spotykają się za pośrednictwem platformy internetowej. ▲ Formujący się kandydaci spotykają się za pośrednictwem platformy internetowej.
screen katarzyna matejek /Foto Gość

W weekend 6 i 7 listopada odbyło się – w ramach Studium Formacyjnego dla Świeckich – przygotowanie kandydatów do posługi akolitatu. Wzięło w nim udział 26 mężczyzn z różnych stron diecezji. Pierwszy zjazd odbył się w koszalińskim CEF rok temu. Obecnie formacja jest kontynuowana zdalnie. W piątek i w sobotę uczestnicy brali udział w wykładach na temat Pisma Świętego, prawd wiary, liturgii i teologii praktycznej.

To pierwsza grupa w diecezji przygotowująca się do posługi akolitatu. Dotąd powierzano ją wyłącznie klerykom. W Polsce możliwość powierzenia jej świeckim mężczyznom istnieje od roku 2007. Obecni świeccy kandydaci mają za sobą doświadczenie służby jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Jako akolici będą mogli robić więcej – np. przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne, rozdawać wiernym Eucharystię, wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji (bez udzielania błogosławieństwa), czuwać nad służbą liturgiczną. Ukierunkowanie tej posługi ku osobom w potrzebie oznacza dla nich zaangażowanie w szeroko rozumiany wolontariat. Natomiast powierzenie im zadań duszpasterstwa chorych to nie tylko zanoszenie chorym Komunii Świętej, prowadzenie czuwania przy zmarłym czy przy pogrzebie – stacji w domu zmarłego i na cmentarzu, ale też rozmowa, nawiązanie serdecznej relacji.

Jak wyjaśnia ks. dr Tomasz Tomaszewski, który podczas listopadowego spotkania wykładał uczestnikom historię zbawienia, te trzy wymiary dają przyszłym akolitom wiele możliwości w pracy na rzecz parafii. – Kandydaci są do tego przygotowywani, ale nie chodzi o to, że każdy musi angażować się we wszystko, to byłoby niemożliwe. Od nich zależy, w jaki sposób w tych przestrzeniach się zaangażują.

Kolejne szkolenie przewidziane jest w marcu, z kolei powierzenie kandydatom posługi akolitatu – w maju.