Zależy mi na życiu brata

Katarzyna Matejek Katarzyna Matejek

publikacja 22.11.2020 12:24

Pod hasłem "Wszyscy jesteśmy braćmi" spotkali się młodzi zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszenia Młodzieży.

Zależy mi na życiu brata Młodzi wraz ze swoimi duszpasterzami spotkali się w formie wideokonferencji, niektóre oddziały zaś także na liturgii eucharystycznej w kościołach. Katarzyna Matejek /Foto Gość

Jak co roku w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla rozpoczęły się Dni Formacyjne KSM, skupiające młodych katolików z całej diecezji. Tym razem spotkali się w formie hybrydowej: na platformie konferencyjnej oraz w wybranych kościołach – w Koszalinie w katedrze i kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika oraz w Słupsku w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego, gdzie animowali oprawę liturgiczną Mszy św.

To drugie w czasie pandemii rekolekcje online KSM.

– W tym czasie, w którym jako społeczeństwo jesteśmy mocno podzieleni, potrzebujemy spojrzenia Ojca Świętego i odpowiedzi na pytanie, jakich relacji pragnie od nas Jezus. Tę oczekiwaną jedność i braterstwo stawiamy młodym jako zadanie, by stali się w tych okolicznościach budowniczymi mostów, a nie murów – powiedział ks. Andrzej Zaniewski, asystent kościelny KSM.

Rekolekcje w formie wideokonferencji poprowadził o. Tymoteusz Macioszek, redemptorysta z Tuchowa (diecezja tarnowska), a w poprzednich latach duszpasterz w parafii ojców redemptorystów w Szczecinku. Na postawie encykliki Franciszka "Fratelli Tutti" podjął on temat „Wszyscy jesteśmy braćmi”.

– Encyklika jest wezwaniem do spojrzenia z nadzieją, że możemy być dla siebie braćmi, nie tylko znajomymi czy współpracownikami. To oznacza, że zależy mi na życiu mojego brata – powiedział rekolekcjonista. – Papież wzywa, by w świecie, w którym dochodzi do wielkiej izolacji ludzi, przełamywać własne granice i wychodzić do siebie nawzajem.

O. Macioszek zwraca uwagę, że współcześnie kładzie się duży akcent na poglądy jednostki, te zaś nierzadko rodzą podziały. Młodzi natomiast potrzebują formacji, a jeszcze bardziej tego, by był ktoś, kto ich przyjmie, pokocha i nauczy kochać.

– Dobrą Nowinę przynosi Jezus, bo On przelał krew za wszystkich ludzi. Bóg kocha i muzułmanina, i tego, kogo być może nie chcemy uznać – zaznacza redemptorysta.

Według niego bunt młodzieży widoczny podczas fali strajków przetaczających się przez Polskę niekoniecznie oznacza chęć wyparcia się Boga czy chrześcijańskich wartości. – Być może ich obecność tam oznacza, że ci młodzi znaleźli miejsce, gdzie poczuli się przyjęci, zawołani, wysłuchani w krzyku, który mieli w sobie. Dlatego tak ważne, by znaleźć płaszczyznę, na której możemy się z nimi spotkać. Jest nią właśnie braterstwo nas wszystkich jako ludzi.

Wyjątkowo nowi kandydaci do KSM-u nie mieli okazji do złożenia przyrzeczeń służby Bogu i ojczyźnie. Zresztą, jak przyznaje Katarzyna Pietrzyk, zastępca prezesa KSM w diecezji, pandemia nie służy formacji i szeregi stowarzyszenia przerzedzają się, niektóre grupy wręcz zawiesiły spotkania. – Wiemy o dwóch oddziałach, które przez brak spotkań przestały funkcjonować. Chcemy podjąć działania, by to życie w nich przywrócić, dodać im trochę energii – zapewniła.

Zainicjowanie nowej grupy – jak wynika z doświadczenia KSM – może skutecznie podjąć duszpasterz lub sami młodzi. – W wielu parafiach to ksiądz zwoływał młodzież np. spośród swoich uczniów czy bierzmowanych albo przez ogłoszenia duszpasterskie. Ale są i takie parafie, gdzie oddział założyli sami młodzi, zachwyceni rekolekcjami KSM-u i to oni poprosili kapłana, by towarzyszył ich grupie. To super działanie.

W pandemii – kiedy wstrzymano organizację stacjonarnych rekolekcji  – dopływ nowych osób został zablokowany. – Choć forma online jest łatwiejsza organizacyjnie, to jednak mamy o wiele mniej zgłoszeń na rekolekcje. Dlaczego? – zastanawia się Kasia Pietrzyk. – Myślę, że dla młodych kontakt online nie jest zbyt interesujący.

Jak podsumowuje asystent kościelny KSM, Dni Formacyjne to zarazem czas postawienia przed KSM-em trudnych aktualnych pytań. – Formacja w duchu Ewangelii odbywająca się w parafiach jest potrzebna młodym, choćby działo się to w niewielkich grupach. Teraz więc tym ważniejszy jest wysiłek skierowany ku tym młodym, którzy pozostali w grupach, bo to oni mają być zaczynem wiary w swoich środowiskach.