Koszalińskie szkoły najlepsze w konkursie "Młoda krew ratuje życie"

Karolina Pawłowska Karolina Pawłowska

publikacja 21.12.2020 10:01

Dwie koszalińskie szkoły to najofiarniejsi dawcy krwi w województwie zachodniopomorskim.

Koszalińskie szkoły najlepsze w konkursie "Młoda krew ratuje życie" Jedna z akcji krwiodawstwa w koszalińskim "Bronku". Archiwum II LO w Koszalinie

Turniej Szkół w Honorowym Krwiodawstwie "Młoda krew ratuje życie" to ogólnopolskie szlachetne współzawodnictwo, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż.

Choć w roku pandemii i zdalnego nauczania nie było warunków do organizowania zbiórek, udało się podsumować XVII edycję konkursu.

Koszalińskie II Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego okazało się najaktywniejszą w województwie szkołą oraz zwyciężyło w kategorii największej ilości oddanej krwi. Nie po raz pierwszy.

– Przez 5 lat działalności udało się zebrać 250 litrów krwi oraz powiększyć bazę potencjalnych dawców szpiku kostnego o 120 osoby, z których dwie już znalazły genetycznego bliźniaka, któremu uratowały życie – cieszy się ks. Tomasz Kudawszewicz, który razem z nauczycielkami Małgorzatą Kulika i Agnieszką Wnuk przekonuje młodych, że krew to największy dar, jakim mogą się podzielić z innymi.

Tak imponujące wyniki, to efekt systematycznej pracy i stworzenia dobrego klimatu dla krwiodawstwa.

– Kiedy przyjeżdża krwiobus, to jak święto szkoły. Dawcami są pełnoletni uczniowie, ale młodsi włączają się w stworzenie odpowiednich warunków.  Pierwszaki przygotowują kafejkę, pieką ciasta, dbają o to dobrą kondycję oddających krew. Drugie klasy zajmują się rejestracją i pobierają wymazy rejestrujące w banku potencjalnych dawców krwi. Najstarsi – oddają krew. Dzięki temu z tych młodych ludzi wyrastają świadomi, odpowiedzialni za innych dorośli, których nie trzeba przekonywać o tym, jak ważna jest krew. Wielu z naszych uczniów kończy szkołę, ale nie kończy z krwiodawstwem, zostają honorowymi dawcami, systematycznie zasilają banki krwi, bo tego nauczyli się w szkole – dodaje katecheta.

Sukces w tegorocznej edycji turnieju odniósł również Zespół Szkół nr 8 im. T. Kościuszki, który w kategoriach najwyższy wskaźnik aktywności szkoły oraz ilość oddanej krwi uplasował się na drugim miejscu.

– W tym roku, roku pandemii, nie było dogodnych warunków do oddawania krwi, jednak jesteśmy dumni z naszej młodzieży, że zechciała brać udział w zdrowej rywalizacji i podarować to co mają najcenniejsze – podsumowuje Marzena Malanowska z PCK w Szczecinie. – Cele konkursu to przede wszystkim wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni oraz  zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi. Chcemy również  poszerzyć grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się, ale także promować honorowe krwiodawstwo w społecznościach lokalnych i integrować  szkolne i uczelniane środowiska młodzieżowe – dodaje.