Ten synod jest, żyje, trwa. 6. sesja synodu diecezji

Katarzyna Matejek Katarzyna Matejek

publikacja 19.06.2021 13:12

19 czerwca odbyła się szósta sesja plenarna II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Podjęto tematy liturgii i administracji kościelnej.

Ten synod jest, żyje, trwa. 6. sesja synodu diecezji Wnioskodawcy poprawek zwracali uwagę na kwestie, które ich zdaniem powinny być dopisane do projektu uchwały lub inaczej sformułowane. (screen) Katarzyna Matejek /Foto Gość

Ze względu na pandemię sesja odbyła się zdalnie za pośrednictwem platformy Google Meet. Wzięło w niej udział ok. 130 osób. Zanim projekty uchwał przedstawiły dwie komisje, do spraw administracyjnych i kultu Bożego, w głosowaniach przyjęto projekty uchwał komisji ds. duchowieństwa (tekst uchwały dostępny jest TUTAJ) i osób konsekrowanych (tekst uchwały dostępny jest TUTAJ), prezentowane na sesji poprzedniej.

Modlitwie rozpoczynającej spotkanie towarzyszyły, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu, słupskie klaryski, a członkowie synodu łączyli się nimi poprzez obraz z kamery przesłany z kaplicy kościoła pw. św. Ottona w Słupsku. Na wagę tego duchowego elementu sesji wskazał bp Edward Dajczak.

- Kościół istnieje tylko dlatego, że Bóg zbiera uczniów przez wszystkie czasy i posyła im swojego Ducha, który rodzi ich na nowo. W ten sposób ziarno Bożego Królestwa może dojrzewać w każdym członku Kościoła - powiedział przypominając, że wieczysta adoracja towarzyszy życiu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od początku jej istnienia.

Bp Dajczak zapowiedział, że zwołany w 2016 roku II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej będzie finalizowany w jubileusz 50–lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który przypada w roku 2022. Ogłoszono ponadto, że do końca trwania synodu przedłużona została kadencja Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Następnie przedstawiono projekty uchwał dwóch komisji. Komisja ds. administracyjnych zaprezentowała zasady dotyczące sprawowania sakramentów i sakramentaliów, Mszy św. zbiorowych i w ogóle liczby sprawowanych Mszy św., intencji i stypendiów mszalnych, obejmowania urzędu proboszcza, instrukcji kancelaryjnej, wizytacji kanonicznej w parafii, relacji jednostek organizacyjnych Kościoła i duchownych z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacji imprez masowych przez parafie i instytucje kościelne; internetowej bazy dokumentów diecezjalnych.

Wśród tematów poruszonych przez Komisję ds. Kultu Bożego znalazły się: formacja liturgiczna i sprawowanie sakramentów, pogrzeb, błogosławieństwa, kult świętych, liturgia w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, czas i przestrzeń sakralna, muzyka sakralna, rejestracja i transmisja celebracji liturgicznych.

W trosce o precyzję sformułowań dokumentów synodalnych, ale i praktykę stosowaną w parafiach, członkowie synodu zgłaszali swoje uwagi do projektów.

Siódma sesja synodalna odbędzie się 25 września.