Jest, żyje, trwa

Katarzyna Matejek

|

Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 25/2021

publikacja 24.06.2021 00:00

Na szóstej sesji synodalnej podjęto tematy liturgii i administracji kościelnej.

▲	Wnioskodawcy poprawek zwracali uwagę na kwestie, które – ich zdaniem – powinny być dopisane  do projektu uchwały lub inaczej sformułowane. ▲ Wnioskodawcy poprawek zwracali uwagę na kwestie, które – ich zdaniem – powinny być dopisane do projektu uchwały lub inaczej sformułowane.
Katarzyna Matejek /Foto Gość

Sesja, ze względu na pandemię, odbyła się zdalnie za pośrednictwem platformy Google Meet – 19 czerwca wzięło w niej udział 130 osób.

Modlitwie rozpoczynającej spotkanie towarzyszyły, trwając na adoracji, słupskie klaryski, a członkowie synodu łączyli się nimi poprzez obraz z kamery przesłany z kaplicy kościoła pw. św. Ottona. Na wagę tego duchowego elementu sesji wskazał bp Edward Dajczak. Zapowiedział ponadto, że II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej będzie finalizowany w czasie jubileuszu jej 50-lecia, który przypada w roku 2022.

Następnie przedstawiono projekty uchwał dwóch komisji. Komisja ds. administracyjnych zaprezentowała zasady dotyczące sprawowania sakramentów i sakramentaliów, Mszy św., intencji i stypendiów mszalnych, obejmowania urzędu proboszcza, instrukcji kancelaryjnej, wizytacji kanonicznej, relacji z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacji imprez masowych, internetowej bazy dokumentów diecezjalnych.

Wśród tematów poruszonych przez Komisję ds. kultu Bożego znalazły się: formacja liturgiczna i sprawowanie sakramentów, pogrzeb, błogosławieństwa, kult świętych, liturgia w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, czas, muzyka i przestrzeń sakralna, transmisja celebracji liturgicznych. W trosce o precyzję sformułowań dokumentów synodalnych, ale i praktykę stosowaną w parafiach, członkowie synodu zgłaszali swoje uwagi do projektów.

Siódma sesja synodalna odbędzie się 25 września.

Podsumowując sesję, bp Edward Dajczak dziękował Bogu i członkom synodu za to, że synod jest kontynuowany, co nie we wszystkich diecezjach się udaje. – Wszyscy podszkoliliśmy się eklezjalnie, nigdy nie mieliśmy okazji posłuchać tylu wypowiedzi laikatu. Miejmy świadomość, że pomimo utrudnień nie przegraliśmy tego synodu. Ten synod jest, żyje, trwa – mówił biskup.