Głośne "tak" za życiem!

W Koszalinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca Marszu dla Życia i Rodziny. - Chcemy pokazać nasz entuzjazm dla wartości, jakimi są rodzina i życie - powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Na konferencji, która odbyła się 25 maja w Domu Samotnej Matki, obecni byli także: Piotr Jedliński - prezydent Koszalina, Miłosz Janczewski - przedstawiciel Rycerzy Kolumba, którzy współorganizują wydarzenie, radny miejski oraz s. Danuta Gobosz ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, reprezentująca DSM.

- Cieszę się, że przy organizacji marszu zawsze dobrze współpracowało się z władzami miasta. Dla nas to jest bardzo ważne, że w organizację tego wydarzenia włączają się nie tylko podmioty kościelne - powiedział bp Włodarczyk.

- Cieszę się, że marsze nie mają podtekstu politycznego. W przeciwnym razie zgubilibyśmy ich ideę, czyli promowanie tradycji związanej z rodziną - dodał prezydent Piotr Jedliński.

- W Koszalinie Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 4 czerwca. Msza św. w kościele pw. Ducha Świętego o godz. 10.30. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Krzysztof Włodarczyk. Po Eucharystii wyjście marszu i przejście na Rynek Staromiejski - przypomniał Miłosz Janczewski.

Biskup i prezydent podkreślali pozytywny wymiar manifestacji: - Chcemy pokazać, z radością w sercu i na ustach, jak wielką wartość ma dla nas rodzina, która jest podstawową komórką społeczną i tworzy najlepszy klimat do wychowania człowieka - mówił biskup.

- Marsz jest doskonałą okazją, żeby pokazać się na ulicach miasta z całą rodziną - zachęcał prezydent, zaznaczając, świętowanie nie może przesłaniać codziennej troski o rodzinę przez konkretne projekty pomagające w jej funkcjonowaniu, co jest też zadaniem samorządu.

Biskup przypomniał też niektóre zapisy Karty Praw Rodziny, zaproponowanej przez Stolicę Apostolską. Zacytował art. 4 "Spędzanie płodu jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa każdej istoty ludz­kiej - prawa do życia" oraz art. 5 "Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka; winni także otrzymywać od społeczeństwa odpowiednią pomoc i wsparcie konieczne do wypełnienia roli wychowawców".

Uczestnicy koszalińskiego marszu będą mogli wziąć udział w akcji "Pielucha dla malucha" na rzecz Domu Samotnej Matki. Można przynieść ze sobą pieluchy, lub inne produkty pomocne przy opiece nad małymi dziećmi, aby wesprzeć w ten sposób mamy mieszkające w DSM, ale także te, które do placówki Caritas zgłaszają się po pomoc z zewnątrz.

Mówiąc o kobietach mieszkających w DSM, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, nie zawsze z własnej winy, s. Danuta Gobosz stwierdziła: - Świadomość, że kogoś interesuje ich los, jest dla nich ważna. To wzmacnia w nich poczucie, że nie są same. Właśnie to wzmocnienie jest jednym z zadań, jakie sobie stawiamy w DSM.

Oprócz Koszalina, marsze w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbędą się jeszcze w Pile, Słupsku i w Szczecinku.

W Pile Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 28 maja. Msza św. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Antoniego. Eucharystii przewodniczyć będzie biskup diecezjalny Edward Dajczak. Wyjście marszu po Mszy św., a zakończenie na pl. Zwycięstwa, przy figurze św. Jana Pawła II.

W Słupsku Marsz dla Życia i Rodziny 11 czerwca. Msza św. o 13.00 w kościele św. Maksymiliana Kolbego, a po niej wyjście marszu.

W Szczecinku Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 18 czerwca. Wyjście o godz. 17 z kościoła pw. Ducha Świętego i przejście do kościoła Mariackiego. Tam odbywać się będzie festyn parafialny.

Marsz odbył się także 7 maja w Wałczu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..