Nowy numer 20/2024 Archiwum

Historia

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska została utworzona 28 czerwca 1972 r. na mocy bulli Episcoporum Poloniae coetus papieża Pawła VI.

Bulla wydana została w związku z nową organizacją Kościoła. Nasza diecezja objęła wtedy terytorium całego ówczesnego województwa koszalińskiego oraz niewielką część z województwa gdańskiego. 
 • 28.06.1972 – powstanie diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Ogłoszono bullę papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus..., która ustanowiła nową kanoniczną organizację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Między innymi ustanowiona została nowa diecezja koszalińsko-kołobrzeska, dziedzicząca spuściznę zamierzchłej przeszłości. Ogłoszona bulla mianuje bpa Ignacego Jeża pierwszym biskupem ordynariuszem nowej diecezji. Wydany został też dekret Świętej Kongregacji Biskupów ustanawiający kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie katedrą, a kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu konkatedrą nowej diecezji.
 • 08.09.1972 – mocą dekretu prymasa Polski, trybunałem pierwszej instancji dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej został trybunał diecezji gorzowskiej, natomiast sądem drugiej instancji był Trybunał Metropolitalny Gnieźnieński.
 • 15.09.1972 - mocą dekretu prymasa Polski, ustanowiono patronów dla diecezji: św. Wojciech-Adalbert i błogosławiony Maksymilian Kolbe.
 • 21.09.1972 – bp Ignacy Jeż, jako pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski, kontynuator działalności biskupa Reinberna, ogłosił pierwszy list pasterski do duchowieństwa i wiernych.
 • 18-19.10.1972 - bp ordynariusz, kapłani, klerycy oraz wierni, odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę, jako wyraz wdzięczności Bogu i Matce Bożej Królowej za szczęśliwe uregulowanie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
 • 22.10.1972 – ingres pierwszego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bpa Ignacego Jeża.
 • 17.02.1973 - bp ordynariusz wizytował alumnów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w Seminarium Duchownym w Gościkowie – Paradyżu.
 • 15.05.1973 – w nakładzie 600 egzemplarzy ukazał się pierwszy numer „Koszalińsko-Kołobrzeskich Wiadomości Diecezjalnych” organu urzędowego Kurii Biskupiej (nr 1-2, styczeń-luty 1973).
 • 13.06.1973 – w Lęborku, w kościele pw. Królowej Korony Polskiej, odbyły się pierwsze święcenia prezbiterów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Święcenia otrzymało pięciu diakonów.
 • 24.06.1973 – w rocznicę utworzenia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odbyła się diecezjalna pielgrzymka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kościele Mariackim w Słupsku.
 • 04.02.1974 – dekretem biskupa ordynariusza ustanowiona została Rada Kapłańska. Dwudziestu członków.
 • 22.02.1974 – dekretem księdza biskupa powołano do życia – tytułem eksperymentu – Radę Duszpasterską. W skład Rady weszło 19 referentów pomocniczych Wydziału Duszpasterskiego.
« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy