Nowy numer 42/2020 Archiwum

Historia

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska została utworzona 28 czerwca 1972 r. na mocy bulli Episcoporum Poloniae coetus papieża Pawła VI.

 • 19.03.1990 – dekret ustanawiający Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Tę nową inicjatywę biskup ordynariusz polecił opiece św. Brata Alberta.
 • 15.04.1990 – pierwszy numer Koszalińsko-Kołobrzeskiego Dwutygodnika „Wierzę”.
 • 03.09.1990 – w Koszalinie, na terenie parafii Ducha Świętego otwarta została pierwsza w Polsce Katolicka Szkoła Podstawowa.
 • 30.12.1990 –poświęcenie placu pod budowę zespołu sakralnego na Chełmskiej Górze.
 • 01.06.1991 – wizyta Jana Pawła II w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej na rozpoczęcie IV pielgrzymki do ojczyzny. Poświęcenie WSD.
 • 02.06.1991– spotkanie papieża na lotnisku w Zegrzu Pomorskim z żołnierzami i oficerami Wojska Polskiego. Na płycie lotniska zebrało się 35 tys. żołnierzy, a wśród nich także kombatanci, emeryci wojskowi i rodziny wojskowe.
 • 01.09.1991 – w Koszalinie rozpoczyna działalność pierwsze w diecezji hospicjum
 • 18.09.1991 – Rozpoczął swoją działalność Dom Samotnej Matki „Dar Życia”, który prowadzony jest pod zarządem Caritasu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przez Wspólnotę Dzieci Łaski Bożej z Lipia.
 • 01.02.1992 – na zakończenie Mszy św. celebrowanej przez księdza biskupa Ignacego Jeża, został odczytany list nuncjusza apostolskiego, księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka z dnia 21 I 92 r., nr 221/92 o przyjęciu przez Ojca św. Jana Pawła II, rezygnacji z obowiązków biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskupa Ignacego Jeża. Został odczytany komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 1 II 1991 r., nr 21/92, o nominacji księdza biskupa Czesława Domina na ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.   
 • 08.02.1992 – protokularne objęcie kanoniczne diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej przez bpa Czesława Domina.
 • 23.02.1992 – w koszalińskiej katedrze ingres nowego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. bpa Czesława Domina. Jest on drugim biskupem tej diecezji, a trzecim na przestrzeni tysiąca lat biskupem związanym z Kołobrzegiem.
 • 01.03.1992 – w kołobrzeskiej bazylice ingres ks. bpa Czesława Domina, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
 • 25.03.1992 – reorganizacja administracyjna Kościoła w Polsce. Sufragalna Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska przynależy do Szczecińsko-Kamieńskiej Prowincji Kościelnej (Metropolia Szczecińsko-Kamieńska),
 • 27.06.1992 – ukazał się pierwszy numer „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”, wydawanych staraniem Wyższego Seminarium Duchownego oraz Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej w Koszalinie.
 • 15.09.1993 – biskup ordynariusz erygował Diecezjalne Kolegium Teologiczne.
 • 27.12.1993 – biskup ordynariusz powołał do życia na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Rodzinę Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego.
 • 19-20.11.1994 – I Diecezjalny Kongres Rodzin w Koszalinie
 • 03.12.1994 – Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dra Pawła Cieślika biskupem pomocniczym w Koszalinie przydzielając mu stolicę tytularną Britonia.
 • 28.12.1994 – biskup diecezjalny wydał dekret erygujący z dniem 30 grudnia 2004 roku Ośrodek Charytatywny dla Dzieci i Młodzieży w Kołobrzegu.
 • 14.09.1995– zniesiono dekanaty: Koszalin Południe, Koszalin Północ, Słupsk Południe i Słupsk Północ. W ich miejsce ustanowiono nowe dekanaty: Koszalin Miasto, Słupsk, Mielno, Bobolice i Ustka.
 • 29.10.1995 – poświęcenie figury Matki Bożej w Domacynie.
 • 15.03.1996 – w Warszawie zmarł po długiej chorobie biskup ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Czesław Domin.
 • 20.07.1996 – Ojciec Święty Jan Paweł II mianował biskupem diecezjalnym, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. prof. dr hab. Mariana Gołębiewskiego.
 • 31.08.1996 –  ingres biskupa diecezjalnego do katedry koszalińskiej.
 • 14.03.1997 – biskup ordynariusz ustanowił pięć okręgów Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
 • 19.04.1997 – erekcja Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 • 18.06.1997 – uroczyste poświęcenie i otwarcie stacjonarnego hospicjum w Słupsku dla osób chorych terminalnie.
 • 05.09.1997 – w Koszalinie spotkała się Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich ustanowiona 29 czerwca 1997 roku. W skład Rady wchodzi 25 ruchów i stowarzyszeń działających na terenie całej diecezji.
 • 15.03.1998 – podpisanie aktu notarialnego Fundacji Charytatywnej im. Biskupa Czesława Domina.
 • 07.09.1998 – biskup diecezjalny Marian Gołębiewski, przy współudziale władz miejskich i wojewódzkich Koszalina, dokonał poświęcenia Hospicjum Stacjonarnego Opieki Paliatywnej.
 • 17.12.1998 – przyznanie Orderu Uśmiechu przez Międzynarodową Kapitułę biskupowi seniorowi Ignacemu Jeżowi.
 • 01.03.1999 – ustanowienie Instytutu Teologicznego w Koszalinie jako kontynuatora Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej. Instytut należał do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja w Koszalinie.
 • 19.05.1999 – erygowano kościoły stacyjne w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na Rok Jubileuszowy 2000:
 • 05.03.2000 – w Trzecią Niedzielę Biblijną biskup Marian Gołębiewski rozpoczął peregrynację Pisma Świętego w rodzinach, które pragnął włączyć się w akcję rodzinnego kwadransa biblijnego.
 • 05.08.2000 – I Ogólnopolska Pielgrzymka Trzeźwości na Górę Chełmską
 • 15.08.2000 – koronacja wizerunku Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.
 • 11.09.2000 11 września – ustanowienie Centrum Charytatywno – Opiekuńczego Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile.
 • 20.10.2000 – w Kołobrzegu rozpoczęło się 308 Zebranie Plenarne Episkopatu Polski z okazji 1000-lecia ustanowienia biskupstwa w tym mieście.
 • 18.11.2000 – w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie zorganizowano konferencję naukową na temat „Tysiącletnie dziedzictwo biskupstwa kołobrzeskiego na Pomorzu Zachodnim.”.
 • 14.12.2000 – powołano rozgłośnię diecezjalną pod nazwą Radio Plus Koszalin.
 • 02.06.2002– w kaplicy na Górze Chełmskiej biskup Paweł Cieślik odczytał dekret bpa Mariana Gołębiewskiego „O ustanowieniu Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu”.
 • 09.06.2002 – w kołobrzeskiej bazylice biskup diecezjalny Marian Gołębiewski dokonał poświęcenia pierwszego sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
 • 14.09.2002 – ustanowienie Katolickiej Kapituły Pilskiej przy kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile.
 • 15.09.2002 – ogólnodiecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej w Skrzatuszu. Uroczystej Eucharystii w sanktuarium przewodniczył i homilię wygłosił Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Pielgrzymka zbiegła się z centralnymi obchodami 30-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Uroczystości poprzedziło całonocne czuwanie młodzieży z całej diecezji przed cudowną figurą Matki Bożej Bolesnej.
 • 31.10.2002 – w Koszalinie po raz pierwszy zorganizowano Ekumeniczne Święto Biblii.
 • 17.11.2002 – inauguracja Studium Życia Rodziny w siedzibie „Civitas Christiana” w Słupsku.
 • 12.05.2003 – powołanie Diecezjalnej Komisji Śpiewu i Muzyki Kościelnej.
 • 04.11.2003 – utworzenie Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.
 • 13.11.2003 – w Białogardzie dokonano uroczystego otwarcia Domu Pomocy Społecznej Fundacji Charytatywnej im. Biskupa Czesława Domina.
 • 24.02.2004 – dekanat złotowski przechodzi do nowoutworzonej diecezji bydgoskiej
 • 03.04.2004– Ojciec Święty Jan Paweł II mianował biskupa Mariana Gołębiewskiego arcybiskupem wrocławskim.
 • 09.06.2004 – Ojciec Święty Jan Paweł II mianował biskupa Kazimierza Nycza, dotychczasowego biskupa pomocniczego w Krakowie, biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim.
 • 19.06.2004 – I Diecezjalny Zjazd Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 07.08.2004 – ingres biskupa Kazimierza Nycza do katedry koszalińskiej.
 • 28.11.2004 – ogłoszenie statutu Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
 • 17.12.2004 – powołanie Centrum Edukacyjno – Formacyjnego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
 • 23.04.2005 – I Diecezjalny Dzień Katolików Świeckich.
 • 03.04.2007 - Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim
 • 23.06.2007 - Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Edwarda Dajczaka, sufragana diecezji zielonogórsko - gorzowskiej, ordynariuszem diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej
 • 09.07.2007 - kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa w katedrze koszalińskiej
 • 11.08.2007 - ingres do katedry w Koszalinie
 • 12.08.2007 - ingres do konkatedry w Kołobrzegu
 • 16.10.2007 - w Rzymie, na dzień przed ogłoszeniem nominacji kardynalskiej, umiera bp Ignacy Jeż - pierwszy ordynariusz diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej
 • 23.10.2007 - uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Ignacego Jeża w Bazylice w Kołobrzegu
 • 23.10.2009 - I Edycja Nagrody im. Kard. Nominata Ignacego Jeża w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
 • 19.05.2012 - na Stadionie Gwardii w Koszalinie odbyły się uroczystości 40-lecia utworzenia diecezji. Wzięło w nich udział ponad 15 tysięcy wiernych. Katechezy prowadzili ojcowie Enrique Porcu i Antonello Ceddedu, włoscy misjonarze, założyciele wspólnoty "Przymierze Miłosierdzia" w Brazylii 
 • (kalendarium będzie na bieżąco uzupełniane)
« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama