Nowy numer 38/2021 Archiwum

Kamień u szyi

Drawsko Pomorskie nie chce przejąć gigantycznych długów Ostrowic. Gmina boi się połączenia z bankrutującym sąsiadem..

To pierwsza taka sytuacja w historii. Drawsko na pokrycie długu Ostrowic otrzyma z budżetu państwa niskooprocentowaną pożyczkę. – Program naprawczy nas ograniczy. To oznacza, że przez 20 lat finansowanie wiele inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie instytucji i realizowanie zadań będzie zagrożone. Dla nas spłata 2–3 mln rocznie to dużo. Mamy poczucie, że wiąże nam się kamień u szyi – mówi zastępca burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski. Licząca 2,5 tys. mieszańców gmina Ostrowice, której roczny dochód nie przekracza 11 mln zł, jest zadłużona na 44 mln zł, głównie w parabankach. Gdy gmina wpadła w spiralę zadłużenia, wójt próbował ratować gminę za pomocą emisji obligacji, kolejnych kredytów komercyjnych, wyprzedaży długów czy sprzedaży gminnych wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni. Nie pomogła zbiórka w internecie ani Bill Gates. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzje o zniesieniu zadłużonej gminy.

Nikt nas nie pytał

W gminach Drawsko i Ostrowice trwają właśnie konsultacje społeczne. Ale mieszkańcy boją się, że negatywny wynik konsultacji nie jest dla rządu wiążący. – Nie chcemy ponosić winy za nie swoje długi – mówią krótko drawszczanie. Połączenia boją się też mieszkańcy gminy Ostrowice. – Podobno postawiono diagnozę, że Ostrowice nie mają żadnych szans. My o tym nie słyszeliśmy. Nikt nam nigdy nic nie mówił, nie wyjaśniał. A wielokrotnie próbowaliśmy się tego dowiedzieć. Teraz też nikt nas o zdanie nie pyta. A głosy są podzielone. Zwłaszcza starsi mieszkańcy obawiają się, że w Drawsku nikt nie będzie się nami interesował ani przejmował, czy mamy jak dojechać, czy sobie radzimy – podkreśla Elżbieta Kozłowska, dyrektor szkoły w Ostrowicach. Obawa tym bardziej uzasadniona, że po połączeniu obszar gminy znacznie się powiększy. – My nawet nie mamy autobusu do Drawska. Nie mamy komunikacji, dróg ani nawet świetlicy. Wieś się wyludnia, młodzi pouciekali, starzy nie będą mieli jak dojechać do gminy – mówi Bożena Kulicz, od 20 lat sołtys Bolegorzyna. To najdalej położona miejscowość. Po połączeniu jej mieszkańcy do gminnych urzędów musieliby jechać ponad 40 km. – My liczymy na jakąkolwiek zmianę, bo w tej chwili sytuacja jest dramatyczna. Myśleliśmy, że może przyłączą nas do Złocieńca, tak byłoby nam najwygodniej. Ale nikt nas o zdanie nie pytał, więc czego my możemy jeszcze oczekiwać? – dodaje zrezygnowana.

Bez precedensu

Nie tylko długi budzą wątpliwości. W Ostrowicach, po zawieszeniu władz gminy, rządzi komisarz rządowy. Burmistrz Drawska Zbigniew Ptak jest zawieszony w obowiązkach po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień. Kompetencje i zadania burmistrza przejął jego zastępca Marek Tobiszewski. Przepisy nie precyzują, kto będzie rządził po połączeniu gmin. Nie wiadomo, co będzie z prawem lokalnym czy ewentualnym postępowaniem sądowym, w którym stroną byłyby Ostrowice. Sytuacja jest bez precedensu. – Takiej sytuacji nikt nie przewidział, na co wskazuje obecny stan prawny. Najpierw należałoby zmienić prawo, a dopiero później łączyć gminy – uważa rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który spotkał się z mieszkańcami obu gmin i obiecał interwencję. Podkreśla też, że niesprawiedliwe jest przerzucanie odpowiedzialności za niegospodarność jednej gminy na drugą tylko dlatego, że leży w najbliższym sąsiedztwie. Podobnie uważa Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich. – Likwidując mniejszego bankruta, stworzymy bankruta większego – przyznaje. Zdaniem władz Drawska, pewnym rozwiązaniem byłoby rozłożenie ciężaru na kilka samorządów. – Od pierwszych rozmów prezentujemy pogląd, że gmina Ostrowice powinna być przyłączona do większej ilości gmin. Ze względu na ukształtowanie geograficzne i społeczne jest naturalne, żeby część gminy przyłączyć do gminy Czaplinek, część do gminy Złocieniec, a część do gminy Drawsko Pomorskie. Na razie jednak ten scenariusz nie jest brany pod uwagę – mówi burmistrz Tobiszewski. Jak informuje MSWiA w porozumieniu z Ministerstwem Finansów prowadzone są obecnie szczegółowe analizy, których celem będzie wypracowanie najbardziej satysfakcjonujących dla obu stron rozwiązań finansowych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama