Nowy numer 2/2021 Archiwum

Nie żyje ks. Leonard Zych

17 listopada po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do wieczności ks. kan. Leonard Zych, proboszcz parafii w Pile-Motylewie i dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego pw. Matki Bożej Lourdes w Pile.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Leonarda Zycha odbędą się w parafii pw. MB Częstochowskiej w Pile-Motylewie:

 • Środa 21 listopada, godz. 19 - Msza św. w kościele parafialnym sprawowana przez księży z dekanatu pilskiego
 • Czwartek 22 listopada, godz. 11 - Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka. Po Eucharystii dalsza część pogrzebu na miejscowym cmentarzu.

Ks. kanonik Leonard Zych urodził się 25 lutego 1957 r. w Pile. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1983 roku.

Był dyrektorem Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas w Pile, założycielem Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, sieci przedszkoli Caritas, Centrum Integracji Społecznej. Dzięki jego zaangażowaniu i pomysłowości, a także niewyczerpanej energii co roku z pomocy tych placówek i związanych z nimi inicjatyw korzystały setki dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. niepełnosprawnych, chorych, cierpiących i wykluczonych społecznie.

Ksiądz Leonard już jako młody ksiądz angażował się w dzieła pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, wspierał dzieci i młodzież. Potem, jako dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego, czuwał nad prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz dystrybucją żywności i odzieży używanej. Z pieniędzy unijnych realizował programy skierowane do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy organizowano latem i zimą kolonie i półkolonie, z których rocznie korzystało 150 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki ks. Leonardowi w każdą środę w kaplicy Centrum Charytatywno-Opiekuńczego wokół ołtarza gromadzili się niepełnosprawni, chorzy i cierpiący. Z nimi też pielgrzymował co roku do sanktuarium Matki Bolesnej w Skrzatuszu w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki szerokiej współpracy z przyjaciółmi z niemieckich organizacji społecznych pozyskiwał liczne dary, które rozdysponowywano wśród potrzebujących. Aktywnie zabiegał o pieniądze i środki materialne na realizację celów statutowych placówek, którymi zarządzał.

Ksiądz Leonard został Człowiekiem Roku Wielkopolski 2012 w plebiscycie Tygodnika Pilskiego w kategorii kultura i działalność społeczna. Otrzymał kilkakrotnie nagrodę „Złote Serce” od Szpitala Specjalistycznego w Pile za bezinteresownie niesioną pomoc.

Kalendarium pracy duszpasterskiej śp. ks. Leonarda Zycha:

 • od 1991 r. (7 lat po przyjęciu święceń kapłańskich) pracował w Pile, gdzie uczył religii w przedszkolach i ośrodku szkolno-wychowawczym, a także działał w parafialnej Caritas, prowadzącej m.in. świetlicę
 • w 1998 r. został kierownikiem pierwszych w diecezji Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas. Powstały one przy pilskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki z inicjatywy proboszcza ks. Kazimierza Helona, który nie doczekał inauguracji działań placówki. Ks. Leonard Zych został pierwszym kierownikiem WTZ-ów Caritas i pełnił tę funkcję do 2002 r.
 • 15 września 2000 r. dekretem bp. Mariana Gołębiewskiego w Pile zostało utworzone Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes, a jego dyrektorem mianowano ks. Leonarda Zycha
 • w styczniu 2002 r. z jego inicjatywy powołano Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas w Pile, początkowo sprawujący opiekę nad 5 osobami. Obecnie liczy 35 podopiecznych
 • jako kolejny krok działań charytatywnych ks. Zych zaproponował utworzenie Przedszkola Niepublicznego Caritas nr 1 przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym. Powołano je w czerwcu 2002 r. uchwałą Zarządu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Przedszkole ruszyło w styczniu 2003 r., tworząc początkowo jeden oddział liczący 9 dzieci. Obecnie skupia 9 oddziałów i blisko 160 dzieci
 • 27 sierpnia 2002 r. dekretem bp. Mariana Gołębiewskiego erygowano parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile-Motylewie, ks. Leonarda Zycha ustanawiając jej proboszczem
 • w grudniu 2009 r. przy pilskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas powstały kolejne Warsztaty Terapii Zajęciowej - w Leżenicy. Trafiło tu na zajęcia 25 osób z gminy Szydłowo
 • w kwietniu 2012 r. dzięki zabiegom księdza Leonarda powstało Centrum Integracji Społecznej w Pile
 • w sierpniu 2014 r. utworzono Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 2 w Leżenicy

Polecajmy zmarłego księdza Leonarda Bożemu miłosierdziu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama