Nowy numer 44/2020 Archiwum

Fascynacja liturgią to nie wszystko

Ministranci zjechali z całej diecezji do Podczela, by przygotować się do funkcji ceremoniarza parafialnego. Jednak nie wystarczy to, że liturgia ich fascynuje. Trzeba ćwiczeń, by służba ołtarza stała się rzeczywistym oddawaniem chwały Panu Bogu.

40 ministrantów w wieku 15-20 lat odpowiedziało na zaproszenie Duszpasterstwa Młodzieży i przybyło do Podczela, by wziąć udział w kursie na ceremoniarza parafialnego. Odbył się on 1-3 marca w Ośrodku Charytatywnym pw. św. Michała Archanioła.

Marcowe spotkanie jest drugim z trzyczęściowego cyklu i dotyczy ceremoniału posługi podczas liturgii, której przewodniczy biskup.

Jak mówi prowadzący szkolenie ks. Andrzej Zaniewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży,

kurs opiera się o kościelne dokumenty "Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego" oraz "Caeremoniale Episcoporum".

Dla niektórych z uczestników nie są one nowością, zapaleńcy są już z nimi nieźle obeznani. - Trzeba przyznać, że jest kilku takich uczestników, którzy tą ogromną wiedzą mogliby niejednego zawstydzić - mówi ks. Zaniewski.

Duszpasterz podkreśla, że ci młodzi są zainteresowani Kościołem. - Okazują, że Kościół i liturgia ich fascynują. Widzimy przy tym, że przygoda z liturgią jest dla nich dużym przeżyciem. Ale zależy nam, by realizowali tę miłość nie tylko poprzez techniczną poprawność przy ołtarzu - zastrzega. - W czasie kursu kładziemy także nacisk na przygotowanie duchowe, na modlitwę. Wymaga to ciągłego podprowadzania ich do Pana Jezusa, wskazywania na osobistą więź z Bogiem, tak by ta służba stała się naprawdę oddawaniem chwały Panu Bogu.

Celem kształcenia przyszłych ceremoniarzy jest m.in. dążenie do ujednolicenia liturgii w diecezji, tak, by wszędzie była ona sprawowana zgodnie z normami. Dotyczy to np. momentu przygotowania ołtarza, który powinien się rozpoczynać dopiero po modlitwie wiernych, a nie, jak to się gdzieniegdzie zdarza, w jej trakcie. - Zdarza się, że ministranci chcą wszystko przygotować przed czasem. Jednak liturgia nie znosi pośpiechu. Zadaniem ceremoniarza jest dbałość m.in. o takie elementy - podkreśla ks. Zaniewski. - To wszystko służy zachowaniu jedności Kościoła, która wyraża się właśnie także w liturgii.

Fascynacja liturgią to nie wszystko   Dla ministrantów przygoda z liturgią jest dużym przeżyciem. Ale ważne by realizowali miłość do liturgii Kościoła nie tylko poprzez techniczną poprawność przy ołtarzu. Marlena Woźniak Na ceremoniarzy parafialnych czeka ponadto wiele innych zadań: m.in. przydzielenie funkcji liturgicznych innym osobom, przygotowanie ksiąg i paramentów liturgicznych, kierowanie liturgią (wydawanie poleceń i komend wszystkim zaangażowanym w liturgię), prowadzenie zbiórek ministrantów i opieka nad nimi, czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu tygodnia, posługa ceremoniarza podczas rekolekcji wspólnotowych i animatora podczas rekolekcji ministranckich, a także asysta podczas uroczystości parafialnych i diecezjalnych.

Kurs zakończy się błogosławieństwem ceremoniarzy podczas ostatniego turnusu 10-12 maja.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama