Nowy numer 37/2021 Archiwum

Pokaż Serce! Stwórzmy czerwcową galerię

Jest w naszych domach i kościołach, na sztandarach i między kartkami książeczek do nabożeństwa. Bogactwo ikonograficzne przedstawień Bożego Serca jest olbrzymie. Zapraszamy do pokazania bliskich wam wizerunków Najświętszego Serca Jezusowego.

Czerwiec ku Niemu szczególnie kieruje myśli i modlitwy. Zachęcając do odmawiania Litanii, zapraszamy was także do pokazania obecnych w waszych domach i kościołach wizerunków Serca Pana Jezusa.

Proste oleodruki, piękne obrazy malowane przez lokalnych twórców (np. na szkle), haftowane i wyszywane na płótnie czy jedwabiu, noszone na szyi medaliki albo figury, które stawiamy w domach. Ich wartość nie leży w artyzmie malarskim czy w rzeźbiarskim talencie. Dbamy o wizerunki Serca Bożego, wierząc, że zgodnie z obietnicą daną s. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus w swym Sercu zapisze na wieczność imiona Jego czcicieli.

Stwórzmy razem czerwcową galerię. Czekamy na wasze zdjęcia. Przysyłajcie je na adres: koszalin@gosc.pl

W treści wiadomości mailowej prosimy podać imię i nazwisko autora fotografii, którego podpiszemy w galerii oraz usytuowanie wizerunku. Możecie też napisać kilka słów o jego historii lub własnych doświadczeniach związanych z modlitwą do Serca Jezusowego.

Do treści maila należy również skopiować poniższe oświadczenia:

1. Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z Ogólnym Regulaminem Konkursów Instytutu Gość Media (Regulamin) i akceptuję jego warunki. Pełny tekst Regulaminu dostępny na stronie internetowej www.igomedia.pl/Regulaminy.
2. Oświadczam, że przesyłam zdjęcia, do których posiadam pełnię praw autorskich, a ich treść nie godzi w niczyje dobra. Zgadzam się na jego publikację w wydawnictwach należących do Instytutu Gość Media oraz w mediach społecznościowych.

W przypadku osób niepełnoletnich na udział w inicjatywie zgodę musi wyrazić prawny opiekun. Prosimy, aby zgoda była załączona w postaci zdjęcia z ręcznie podpisanym oświadczeniem. Treść zgody:

Wyrażam zgodę na udział... (imię i nazwisko), którego jestem prawnym(-ą) opiekunem(-ką), w akcji "Obraz Maryi". Wyrażam również zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska pozostającego pod moją opieką dziecka w artykule prezentującym nadesłane treści.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama