Nowy numer 24/2021 Archiwum

Nie będzie Mszy na cmentarzach, ani kolędy

Publikujemy zarządzenie biskupa Edwarda Dajczaka dotyczące różnych praktyk duszpasterskich w najbliższym czasie w nowej rzeczywistości związanej z sytuacją epidemiologiczną.

W zarządzeniu czytamy:

"Gwałtownie rozszerzająca się epidemia jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Od 17 października br. w całym kraju władze państwowe wprowadzają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W tym czasie szczególnie powinien nam towarzyszyć duch solidarności i braterstwa. Biorąc pod uwagę nasze możliwości wspierajmy tych, którym jest teraz szczególnie trudno. Bardzo proszę, aby Parafialne Zespoły Caritas, wspólnoty kościelne, skauci, harcerze, młodzież z Oazy i KSM-u, otoczyły opieką osoby starsze, chore i samotne. Proszę, aby w tym trudnym czasie nikt nie pozostawał bez opieki. 

Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie są przyjęte w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej reguły bezpieczeństwa i higieny wydawane przeze mnie w kolejnych wskazaniach i zarządzeniach. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich na terenie całej diecezji".

Najważniejsze postanowienia bp. Edwarda Dajczaka w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną: (będą one aktualizowane wraz ze zmieniającą się sytuacją). Więcej szczegółów TUTAJ

UCZESTNICTWO W NIEDZIELNYCH MSZACH ŚW.

Strefa żółta:

 • w liturgii w obiektach kultu może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust
  i nosa;
 • na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • na spotkaniach pozaliturgicznych liczba uczestników nie może przekroczyć 20 os., uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa czerwona:

 • podczas liturgii w budynkach może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 7m2, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust
  i nosa;
 • na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • w spotkaniach pozaliturgicznych liczba uczestników nie może przekroczyć 10 os., uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wobec ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych, należy zrezygnować z uroczystości na cmentarzach w dniu 1 listopada.

Biskup zachęca, aby odwiedziny na cmentarzu rozciągnąć na całą Oktawę Wszystkich Świętych, aby uniknąć w ten sposób dużych skupisk ludzi 1 i 2 listopada.

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA

W najbliższym roku w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej nie odbędzie się wizyta kolędowa w tradycyjnej formie. Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św., np. mieszkańców poszczególnych ulic lub małych miejscowości.

UDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno bezpośrednio do ust, jak i na rękę. Przypominam, że prawo liturgiczne Kościoła dopuszcza jako równoważne, dwie formy przyjmowania Komunii św. O formie tej decyduje każdy wierny, w sposób wolny i nieskrępowany. Naszą zaś sprawą, jako duszpasterzy, jest w tej sytuacji epidemiologicznej, zadbać o bezpieczeństwo i podać porządek udzielania Komunii św., zachowując tym samym szacunek do wyboru wiernych, co do sposobu, w którym chcą przyjąć Komunię św.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą bezpośrednio do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed, jak i po tej czynności, zdezynfekować ręce, a podczas niej mieć nałożoną maseczkę.

BIERZMOWANIE

Uroczystości z udzieleniem sakramentu bierzmowania zostają odwołane.

SPOTKANIA GRUP FORMACYJNYCH

Jeśli to możliwe, powinny odbywać się w kościołach - nie w salkach.

ŚRODKI OCHRONY

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

 • a. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,
 • b. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
 • c. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
 • d. celebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Ponadto w zarządzeniu czytamy:

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy św. powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych. Proszę także, aby wezwać wiernych do modlitwy błagalnej o ocalenie przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Można zaproponować odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, każdego dnia, jeśli to możliwe, w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00. Niech w naszych intencjach różańcowych na stałe wpisze się modlitwa o powstrzymanie epidemii.

Z serca dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Szczególnie dziękuję służbie zdrowia, służbom sanitarnym i wszystkim wolontariuszom opiekującymi się chorymi, życzę wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama