Koszalińsko-Kołobrzeski

Kościół medialnokatolicki - synodalna rozmowa o mediach

- W przestrzeni mediów wciąż poruszamy się nieporadnie. Musimy jeszcze wiele się nauczyć - powiedział na zakończenie sesji synodalnej bp Edward Dajczak.

Podczas lutowej sesji synodalnej swój projekt uchwały przedstawiła m.in. Komisja ds. mediów.

Projekt wychodzi z założenia, że obraz Kościoła w mediach jest często nieadekwatny do rzeczywistości. "Można wręcz mówić o istnieniu swoistego Kościoła medialnokatolickiego jako alternatywnej wersji rzeczywistego Kościoła rzymskokatolickiego" - czytamy w projekcie.

Nieadekwatność obrazu medialnego, jak zauważają autorzy projektu uchwały, wynika zarówno z samego nastawienia mediów, jak i z nieumiejętności poruszania się Kościoła w tej rzeczywistości.

"Biorąc pod uwagę statystyki pokazujące liczbę osób regularnie praktykujących, która w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest szczególnie niska, dla większości jej mieszkańców realnym obrazem Kościoła jest ten medialny. Tym bardziej więc odpowiednio prowadzona komunikacja stanowi bardzo istotne wyzwanie dla Kościoła diecezjalnego".

Komisja ds. mediów proponuje więc szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie najpierw komunikacji instytucjonalnej. Chodzi tu m.in. o utworzenie profesjonalnego biura prasowego, czy doprowadzenie w niedalekiej przyszłości do sytuacji, w której wszystkie parafie będą posiadały własną stronę internetową.

Komisja zwraca uwagę, że problemy związane z obrazem Kościoła w mediach wynikają także z braku odpowiedzialności poszczególnych członków Kościoła: duchownych i świeckich, którzy w mediach się udzielają - szczególnie, jeśli chodzi o portale społecznościowe.

Dlatego jednym z postulatów zawartych w projekcie jest opracowanie diecezjalnych wytycznych dotyczących występowania osób duchownych i świeckich w mediach, w tym również społecznościowych. "Wytyczne te nie mają mieć charakteru prawnego i zawierać jedynie sankcji, lecz powinny stanowić swego rodzaju zbiór dobrych praktyk o charakterze duszpasterskim" - czytamy w tekście uchwały.

Jednym z celów dokumentu jest pomoc w odkrywaniu przez ludzi Kościoła powołania do obecności w mediach.

"Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej, we współpracy z Diecezjalnym Biurem Prasowym, powinien cyklicznie organizować dni skupienia i warsztaty medialne, które będą stanowiły okazję do budowania w diecezji środowiska osób zaangażowanych w działalność ewangelizacyjną w mediach. Elementy edukacji medialnej powinny również zostać włączone do programu Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich" - proponują autorzy projektu uchwały synodalnej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..