Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Chronić małoletnich i bezradnych

Jak robić to profesjonalnie, dowiedzieli się pracownicy różnych jednostek Caritas diecezjalnej.

W Domu Samotnej Matki w Koszalinie odbyło się 25 marca szkolenie dotyczące standardów ochrony osób małoletnich i bezradnych przed krzywdzeniem. Temat ten podjęli radca prawny Łukasz Pniewski oraz psycholog Hanna Czarnecka-Giełdon.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy różnych jednostek Caritas: koszalińskiej centrali, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, bursy dla chłopców w Szczecinku, Centrum Kryzysowego, Domu Samotnej Matki, ośrodka pw. Aniołów Stróżów z Kołobrzegu, Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej oraz siostry niepokalanki ze Szczecinka.

Podjęte przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej standardy ochrony przed krzywdzeniem osób małoletnich i bezradnych (niesamodzielnych życiowo, podatnych na proces stawania się ofiarą) są priorytetem działań jej pracowników realizowanych w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych i posiadanych kompetencji.

Oznacza to traktowanie każdego dziecka z szacunkiem i uwzględniając jego potrzeby (przy czym niedopuszczalne jest stosowanie jakiekolwiek formy przemocy). Wynikają z tego określone procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu, a w sytuacji, gdy do krzywdzenia doszło – staranie o zmniejszenie rozmiaru jego skutków.

Podobne szkolenie planowane jest także w innych terminach i miejscach diecezji.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy