GN 2/2021 Archiwum

Nasz ekumenizm

Mszą św. w kościele oo. franciszkanów w Koszalinie rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszej diecezji.

Eucharystii przewodniczył ks. prof. Janusz Bujak, diecezjalny referent ds. ekumenizmu. Koncelebrowali z nim o. Piotr Pawlik, proboszcz i ks. Marek Mackiw, dyrektor ekonomiczny z Wyższego Seminarium Duchownego.

Obecni byli przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich z terenu Koszalina: pastor Marek Kurkierewicz z Kościoła zielonoświątkowego, ks. Sebastian Niedźwiedziński z Kościoła ewangelicko - metodystycznego i ks. Mikołaj Lewczuk, proboszcz parafii prawosławnej.

Ks. Lewczuk odśpiewał Ewangelię w sposób właściwy Kościołowi prawosławnemu:

Ewangelia o uczniach w drodze do Emaus odśpiewana przez ks. Mikołaja Lewczuka na sposób prawosławny
ks. Wojciech Parfianowicz/GN

W homilii, ks. prof. Janusz Bujak podkreślił rolę Ducha Świętego w dążeniu do jedności między chrześcijanami. Mówił też o tym, co mimo głębokich podziałów, już łączy wszystkich wyznawców Chrystusa:

Fragmenty homilii ks. prof. Janusza Bujaka
ks. Wojciech Parfianowicz/GN

Pod koniec Mszy św. głos zabrali przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich.

Pastor Marek Kurkierewicz nawiązał do Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. - Ta kobieta zadaje Panu Jezusowi bardzo ważne pytanie, które pojawia się być może także i w naszych sercach, w różnych momentach życia; Boże, w jaki sposób należy prawidłowo Ciebie czcić? Pan Jezus zwraca uwagę na to, że najważniejsze w oddawaniu czci Bogu jest nastawienie człowieka. Mówi o dwóch rzeczach; że cześć Bogu należy oddawać w duchu i prawdzie - zaznaczył.

- W prawdzie, czyli w świetle Ewangelii, Bożego Słowa, w prawdzie o tym, jaki jest Bóg, co czyni dla nas, kim jest Jezus Chrystus, co oznacza dla nas Jego przyjście na ten świat, Jego śmierć i zmartwychwstanie; żeby w Niego wierzyć i nigdy nie zwątpić.

W duchu, czyli w Duchu Świętym. Bo to przecież Duch Święty otwiera nasze serca na Boga. To przecież Duch Święty uczy nas wiary. To przecież Duch Święty uczy nas pokory, przyznania się przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy Bożego przebaczenia, zbawienia. To wreszcie Duch Święty upodabnia nas do Bożego Syna, Jezusa Chrystusa - mówił pastor.

- Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, życzę, abyśmy wszyscy pamiętali, że Bóg szuka tych, którzy oddają Mu cześć w duchu i prawdzie - dodał na koniec.

Ks. Sebastian Niedźwiedziński odczytał modlitwę w formie pieśni, do której słowa napisał, żyjący w XVIII wieku, anglikański duchowny Karol Wesley, jeden z założycieli ruchu metodystycznego.

1. O, miłości, boski darze, kwiecie niebios, na nas spłyń. 
W naszych sercach miej ołtarze, w naszych duszach cuda czyń! 
Jezu, Tyś jest tą miłością, miłość jest istotą Twą, 
Przybądź Chryste, a z radością oddam Tobie duszę mą!

2. W każdej piersi miej mieszkanie, swej miłości żar w niej nieć. 
Spokój sumień daj nam Panie, jako słońce Ty nam świeć! 
Woli naszej dodaj mocy, wiary silnej przymnóż nam. 
Z oziębłości wyzwól nocy i grzechowe pęta złam.

3. Odnów nasze życie całe. Odrodzenie spraw dla dusz. 
Serce czyste, doskonałe, Ty nam, Panie Jezu, stwórz. 
A gdy nas po stopniach chwały przeprowadzi Twoja dłoń, 
raj otworzysz nam wspaniały, wieniec włożysz nam na skroń.

Na koniec głos zabrał ks. Mikołaj Lewczuk. - Chrześcijan jest na świecie bardzo wielu i wszystkich nas wiąże przykazanie miłości do Boga i do bliźniego. Mamy ten sam Dekalog, mamy świątynie, które są tak blisko nas. Jesteśmy też wolni i wybieramy, jak mamy czynić. Nasza modlitwa o jedność ma zawsze ten sam cel: abyśmy rozumieli drugiego człowieka, niezależnie od wyznania. Bo wszyscy zwracamy się do tego samego Boga - powiedział duchowny prawosławny.

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywają się od roku 1968. Przygotowywane są przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan.

W naszym kraju w obchodach Tygodnia Modlitw uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół rzymskokatolicki.

W skład PRE wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Program obchodów w naszej diecezji można znaleźć tutaj.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama