Nowy numer 15/2021 Archiwum

Briefing w Centrum Kryzysowym

- Jesteśmy transparentni w naszej działalności - podkreśla dyrektor Caritas diecezjalnej i zaprasza do merytorycznej rozmowy o placówce dla kobiet i kobiet z dziećmi.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przestawiła sprawozdanie z wydatkowania dotacji z budżetu miasta dla Centrum Kryzysowego dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Koszalinie.

– Ponieważ na ostatniej radzie miasta były podnoszone głosy o przeprowadzeniu kontroli z wydatkowania tej dotacji, to chcemy przypomnieć, że jest ona poddawana kontroli 4 razy w roku, co wynika z warunków umowy. Tak więc co kwartał przedstawiamy sprawozdanie merytoryczno-finansowe. Ponadto całość dotacji przedstawiamy w sprawozdaniu 30 dni po zakończeniu realizacji zadania. Gdyby więc były jakieś zastrzeżenia co do tego, wówczas miasto nie zgodziłoby się na przyznawania nam dotacji w latach kolejnych, a tak nie jest - powiedział 5 marca podczas briefingu prasowego na dziedzińcu Centrum Kryzysowego ks. Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Przypomniał, że o przyznaniu Caritas tego zadania decyduje konkurs ofert na prowadzenie interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W ubiegłym roku Caritas uzyskała na ten cel 260 tys. złotych, tegoroczna dotacja jest na takim samym poziomie, przy czym to nie wystarcza na funkcjonowanie ośrodka, pozostałe środki Caritas musi więc pozyskiwać sama.

Na zakończenie briefingu dyrektor przekazał dziennikarzom kopie sprawozdania za miniony, 2020 r.

- Chcielibyśmy jeszcze bardziej zwiększać środki finansowe na funkcjonowanie Centrum Kryzysowego, żeby kompleksowo i systemowo nieść pomoc kobietom zagrożonym przemocą lub będących w kryzysowych sytuacjach - podsumował i dodał: - Jesteśmy otwarci w tej kwestii, więc zapraszam komisję ds. społecznych działającą przy radzie miasta Koszalin na spotkanie przy stole, przy dobrej herbacie, by spokojnie i merytorycznie porozmawiać o tej placówce.

Briefing w Centrum Kryzysowym   Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi "Nadzieja" im. Św. Jana Pawła II mieści się na ul. Harcerskiej w Koszalinie. Katarzyna Matejek /Foto Gość

Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi od 15 lat pełni w Koszalinie rolę ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej dla kobiet zagrożonych przemocą domową, bezrobociem, bezdomnością i innymi trudnościami. Do dyspozycji mieszkanek są pokoje, kuchnia, bawialnia, pralnia oraz pomoc specjalistyczna: prawna, psychologiczna, terapeutyczna, szkoleniowa, aktywizacji zawodowej. Ośrodek, będący pod opieką 5 pracowników, jest dostępny non-stop. Realizowany jest tu program dla osób pokrzywdzonych przemocą i ich bliskich, dostępna jest całodobowa infolinia "Silni nadzieją" o charakterze doradczym i interwencyjnym. Obecnie w centrum przebywa 8 kobiet i 8 dzieci, a od początku funkcjonowania placówki pomogła ona 700 kobietom i kobietom z dziećmi.

- Na co dzień prowadzimy standardową pracę wychowawczą, aktywizację zawodową, szkołę dla rodziców, wsparcie w normalnym funkcjonowaniu i wypełnianiu ról społecznych - powiedziała Agnieszka Filipczuk, kierownik Centrum Kryzysowego. - Natomiast dzieciom zapewniamy pomoc edukacyjną, dydaktyczną, rekreację na placu zabaw lub w bawialni. Nadto wsparciem obejmujemy także byłe mieszkanki, zwłaszcza rzeczową i w rozwiązywaniu różnorodnych trudności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama