Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Kołobrzeski Areopag Wiary

Cykl debat o życiu chrześcijańskim i jego praktykowaniu rozpoczęli członkowie wspólnot i stowarzyszeń, świeccy i duchowni.

Pierwsza debata odbyła się 8 maja w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Ze względu na reżim sanitarny w spotkaniu wzięli udział wyłącznie jej uczestnicy, jednak dzięki telewizji internetowej Dobre Media śledziło ją w internecie ponad tysiąc osób.

Jacek Pechman z Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej i portalu Kołobrzeg Wiary podkreśla, że miejsce wymiany myśli było od dawna oczekiwaniem środowiska kołobrzeskich katolików. – Podczas prywatnych rozmów poruszamy wiele tematów dotyczących Kościoła i zależało nam, by wyjść z tym do szerszego grona katolików oraz do tych, którzy w ogóle stawiają sobie pytania o wiarę – powiedział pomysłodawca i organizator Areopagu. – Liczymy na aspekt edukacyjny: że widz uzyska odpowiedzi na ważne aktualne zagadnienia. Tego nam w Kołobrzegu brakowało.

Kościół widzów?

Pierwszy Kołobrzeski Areopag Wiary podjął temat roli świeckich w życiu Kościoła. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk w diecezji, świeccy i kapłani. Uczestnicy zmagali się z kwestią, w jaki sposób parafia może być misją wszystkich. Bp Krzysztof Włodarczyk przypomniał wynikające z soboru watykańskiego II dowartościowanie miejsca świeckich, którzy nie tylko są częścią żywej wspólnoty Kościoła, ale i są obdarzani i poruszani przez Ducha Świętego indywidualnie. Ks. Zbigniew Woźniak, przewodniczący synodalnej komisji ds. wiernych świeckich, przekonywał, by sytuować świeckich wewnątrz Kościoła nie jako instytucji, lecz tajemnicy Boga, w której można rozpoznać i zrozumieć swoją tożsamość.

Wielu rozmówców odnosiło się nie tylko do nauki Kościoła, ale i do własnych doświadczeń parafialnych czy wspólnotowych. Ks. dr Marek Żejmo jako proboszcz nadmorskiej parafii zauważył tendencję przechodzenia wiernych z pozycji uczestnictwa w życiu wspólnoty na pozycję „Kościoła widzów”. Kamila Marsicka, należąca wraz z mężem do Domowego Kościoła, zauważyła, że choć depozyt wiary złożony na chrzcie w każdym rozwija się w innym stopniu, to nie należy rezygnować z dawania świadectwa wiary, bo to jest sposobność dla czynnika Boskiego obecnego w Kościele.

Poruszono także temat obecności mężczyzn w Kościele. Rozmówcy zauważali znaczenie różnic antropologicznych, które mają wpływ na to, jak znajdują swoje miejsce we wspólnocie parafialnej kobiety, a jak mężczyźni. Tomasz Rowiński, publicysta „Do Rzeczy”, stwierdził, że Kościół współczesny zasadniczo nie ma propozycji dla mężczyzn, którzy potrzebują raczej aktywności skierowanej na zewnątrz – jak polityka, sprawy publiczne, bezpieczeństwo, harcerstwo – stąd ich odpływ z grup duszpasterskich. Ks. Woźniak zaproponował, by na ten problem spojrzeć z perspektywy miejsca mężczyzny w rodzinie, w której jest on obecny słabo lub wcale. Odnosząc się do form funkcjonowania grup duszpasterskich dedykowanych mężczyznom, pytał o odnajdywanie rysu duchowości, który byłby adekwatny do natury mężczyzny.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy