Koszalińsko-Kołobrzeski

O Dekalogu przed rocznicą

30. rocznica obecności św. Jana Pawła II w Koszalinie to okazja do refleksji teologicznej nad Dekalogiem. M.in. nad współczesnymi formami bałwochwalstwa lub nad tym, czy internauci potrzebują Bożych przykazań zastanawiać się będą prelegenci międzynarodowej konferencji.

Refleksję teologiczną organizują Katedra Teologii Systematycznej oraz Katedra Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja skoncentrowana jest wokół tematyki Dekalogu i jego aktualności, zarówno w refleksji teologicznej jak i w życiu Kościoła.

- Okazją do podjęcia tak nakreślonego tematu jest 30. rocznica obecności św. Jana Pawła II w Koszalinie, gdzie zaczęła się pielgrzymka poświęcona właśnie „dziesięciu słowom”. Ale również dlatego, że Dekalog wymaga, żeby ciągle na nowo go odczytywać. Sam jest niezmienny, aktualizacji jednak wymaga odnoszenie go do konkretnych wydarzeń, i zupełnie nowych sytuacji. Trzeba go odnosić zarówno do kontekstu moralnego czy społecznego, ale i osobistego życia - wyjaśnia ks. dr Radosław Mazur, adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych US.

Konferencja odbędzie się w czwartek 27 maja. Otworzy ją o godz. 9 bp Edward Dajczak.

O Dekalogu przed rocznicą   Archiwum organizatorów

Prelegenci z uczelni w Rzymie, z Warszawy, Krakowa, Olsztyna i Szczecina spojrzą na Dekalog z różnych perspektyw, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

Podejmą temat pierwszego przykazania, któremu papież poświęcił homilię podczas Mszy św. sprawowanej w Koszalinie, ogólniejszą refleksję nad papieską interpretacją przykazań i jej aktualnością, a także próbę odniesienia nauczania Jana Pawła II do współczesnej rzeczywistości społecznej.

Konferencja odbywać się będzie w trybie zdalnym, za pośrednictwem kanału YouTube. Udział w wykładach oraz zadawanie pytań na czacie umożliwi link.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..