Reklama

Historia Stawna 1333-2021

Ukazała się książka o Stawnie, ziemi drawskiej oraz losach jej dawnych i współczesnych mieszkańców.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu wydała książkę pt. "Historia Stawna 1333-2021" pod redakcją Jarosława Leszczełowskiego. Okazją do publikacji była konsekracja kościoła filialnego pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Stawnie, filii parafii w Złocieńcu. Uroczystość odbyła się 25 lipca.

Czytelnicy dowiedzą się z niej o historii ziemi drawskiej, począwszy od okresu Nowej Marchii, kiedy powstawały osiedla zakładane przez ludność niemiecką.

- Pokazujemy 700 lat historii ludności wyznania protestanckiego, licząc od XVI w., a następnie ostatnie 70 lat historii polskiej, po przybyciu polskich osadników z różnych stron, zesłańców syberyjskich - wyjaśnia J. Leszczełowski. - Te ostatnie 70 lat to także dramatyczne wydarzenia z punktu widzenia osadników, które działy się również w samym Stawnie, gdy najpierw przydzielono im ziemię, lecz potem zapędzono do kołchozu. Prezentujemy także okres gomółkowski w kontekście obowiązkowych dostaw produktów rolnych i gierkowski, gdy pojawiło się zielone światło dla rolnictwa. W końcu - dramatyczne losy transformacji systemowej, która dotknęła małe miejscowości po upadku pegeerów.

To jest opowieść o całym regonie i jego historii, a zarazem o wsi Stawno, bo dużo jest tu jej specyfiki.

Pierwsza książka dotycząca dziejów Stawna ukazała się pod redakcją tego samego autora przed 10 laty. - Obecne wydanie uzupełniliśmy o nowe odkrycia, które poznaliśmy przy okazji badania regionu. Zwiększyliśmy zakres tamtej publikacji o 60 proc., zmieniliśmy układ treści - dodaje autor.

Wydaną w kilkuset egzemplarzach publikację można kupić w parafii w Złocieńcu.

Jarosław Leszczełowski (ur. 1963) ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium. Od wielu lat zajmuje się historią Pojezierza Drawskiego. Jest autorem kilkunastu książek o dziejach tego regionu. W 2012 r., po 30 latach, powrócił w swoje rodzinne strony. Rada Miasta Złocieniec nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Złocieniec.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..