Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Ponad 15 lat posługi

Przez ponad 15 lat bp Edward Dajczak, jako biskup diecezjalny, realizując swoją posługę duszpasterską, podejmował decyzje, inspirował, wypełniając kolejny etap historii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Co wydarzyło się w tym czasie?

Biskup Edward Dajczak został mianowany biskupem w Koszalinie przez Benedykta XVI 23 lipca 2007 roku. Kanonicznie objął diecezję 9 lipca. Jego uroczysty ingres do katedry odbył się 11 sierpnia, a dzień później do kołobrzeskiej konkatedry.

Przez lata swojej posługi bp Edward Dajczak wyświęcił dla diecezji 84 prezbiterów, a także dwóch biskupów: Krzysztofa Zadarkę (2009) i Krzysztofa Włodarczyka (2016).

W 2012 roku bp Dajczak, jako jeden z pierwszych biskupów w Polsce, zmienił zasady formacji kleryków, wprowadzając tzw. rok propedeutyczny.

W 2010 roku po raz pierwszy w historii diecezji odbyła się konsekracja dziewic, która rozpoczęła istnienie w Kościele koszalińsko-kołobrzeskim indywidualnych form życia konsekrowanego.

Tworzenie nowych parafii czy konsekrowanie nowych kościołów nie zdarzało się często, ponieważ proces formowania się diecezji z punktu widzenia administracyjnego i terytorialnego, zakończył się jeszcze przed przyjściem bp. Edwarda. Jednak to ustępujący biskup poświęcił nowy ołtarz w katedrze (2015) oraz w sanktuarium w Skrzatuszu (2017).

W czasie posługi bp. Dajczaka udało się pozyskać pieniądze na gruntowne remonty kilku ważnych świątyń. Historycznej renowacji w 2018 roku została poddana m.in. koszalińska katedra. Wcześniej, w roku 2012, został w niej umieszczony odnowiony tryptyk z XV-wiecznymi figurami.

Oczkiem w głowie bp. Dajczaka był niewątpliwie Skrzatusz. To dzięki jego decyzjom miejsce to odrodziło się materialnie i duchowo. Sanktuaryjny kościół został gruntownie odrestaurowany (2014) i ustanowiony bazyliką mniejszą (2019). Powstał zupełnie nowy dom pielgrzyma, pobłogosławiony w roku 2017. Ma on bogatą ofertę rekolekcyjną, z której korzystają wierni z całej Polski. Również sama łaskami słynąca pieta przeszła renowację (2013) oraz otrzymała nowe korony z okazji jubileuszu 50-lecia diecezji (2022).

Bp Dajczak ustanowił też w Słupsku nowe sanktuarium poświęcone św. Józefowi (2015).

Bp Dajczak kładł szczególny nacisk na duszpasterstwo młodzieży. Wprowadził w diecezji odbywające się cyklicznie Adwentowe i Wielkopostne Czuwania Młodych. Również za jego czasów do niespotykanych wcześniej rozmiarów rozwinęło się wrześniowe Diecezjalne Czuwanie Młodych w Skrzatuszu. Biskup zmienił także formę przygotowania kandydatów do bierzmowania, wydłużając ten proces i wprowadzając formację w małych grupach, które w większości przypadków prowadzone są przez animatorów świeckich.

Przy aprobacie i z błogosławieństwem bp. Dajczaka w Koszalinie w 2012 roku swoją działalność rozpoczął Dom Miłosierdzia Bożego, który swoją szeroką działalnością oferuje różnego rodzaju pomoc ludziom w potrzebie, m.in. bezdomnym i osobom uzależnionym.

W tym samym roku pod patronatem bp. Dajczaka powstała pierwsza w Polsce diecezjalna telewizja internetowa "Dobre Media".

W okresie posługi bp. Edwarda Dajczaka powstało Studium Formacyjne dla Świeckich, przygotowujące kandydatów do posług: akolity, nadzwyczajnego szafarza Komunii św., lektora czy animatora katechezy parafialnej. Przez studium przewinęły się setki osób.

W 2017 roku zakończył się rozpoczęty z inicjatywy bp. Edwarda Dajczaka gruntowny remont kołobrzeskiego Domu Księży Emerytów.

Ważniejszymi wydarzeniami ogólnodiecezjalnymi o charakterze ewangelizacyjnym w czasie posługi bp. Edwarda Dajczaka były: obchody 40-lecia diecezji (2012), 25-lecia koronacji łaskami słynącej piety skrzatuskiej (2013) oraz jubileuszu 50-lecia diecezji (2022).

Jedną z ważniejszych decyzji bp. Dajczaka było zwołanie II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Odbywał się on w latach 2017-2022. W ramach tej inicjatywy miało miejsce wiele wydarzeń angażujących tysiące wiernych w diecezji.

Jak biskup koszalińsko-kołobrzeski bp Edward Dajczak dwukrotnie (2014, 2021) brał udział w wizytach ”Ad limina apostolorum" u papieża Franciszka.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy