Przysięgi przed święceniami prezbiteratu

Są one wymagane prawem kanonicznym przed przyjęciem święceń. Przyszli neoprezbiterzy złożyli przysięgi w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w wieczór poprzedzający uroczystość święceń.

Przysięgi odbyły się 19 maja w obecności rektora seminarium, przełożonych, kleryków oraz rodzin diakonów, którzy 20 maja przyjmą święcenia prezbiteratu.

Uroczystość w kaplicy seminaryjnej rozpoczęła się wyznaniem wiary, które publicznie złożyli kandydaci do święceń.

Następnie odbyły się przewidziane prawem przysięgi, m.in. wierności nauczaniu Kościoła i każdorazowemu biskupowi. Przyszli kapłani deklarowali też wolę pracy do końca życia w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zaświadczyli też, że święcenia przyjmują z własnej woli bez jakiegokolwiek przymusu.

Po każdej z przysiąg kandydaci podchodzili do wyłożonego na ołtarzu Ewangeliarza i dotykając go, mówili: "Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam".

Przysięgi diakonów przed święceniami prezbiteratu - 19.05.23.
Gość Koszaliński

Święcenia prezbiteratu rozpoczną się w sobotę 20 maja o godz. 11.00 w koszalińskiej katedrze.

Sakramentu czterem diakonom udzieli bp Zbigniew Zieliński.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..