45 tysięcy dla Góry

Tyle uzbierano w ramach IV Charytatywnego Koncertu na rzecz Centrum na Górze Chełmskiej, w tym dla Cafe Chełmska.

Powrócił na scenę Filharmonii Koszalińskiej, po czteroletniej przerwie, Świąteczny Koncert dla Góry, organizowany przez Fundację Przymierze jako finansowe wsparcie dzieła budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie oraz powstającej tam kawiarni Cafe Chełmska. 29 grudnia wystąpiła przed licznie zgromadzoną w filharmonii publicznością Izabela Trojanowska z zespołem.

Jak informuje s. Paulina Kopacz, dochód z IV Świątecznego Koncertu wyniósł 45.375,13 zł, a złożyły się na niego wpływy z cegiełek-biletów na koncert, datków do puszek i ze sprzedaży produktów na stoisku charytatywnym, dochód z licytacji obrazów przekazanych przez Związek Polskich Artystów Plastyków koło „Koszalin” i koło „Słupsk”.

« 1 »