Nowy numer 24/2021 Archiwum

Odbyła się sesja synodalna poświęcona roli świeckich w Kościele

Tym razem sesja odbyła się całkowicie zdalnie. Wzięło w niej udział ponad 130 członków synodu.

Była to już trzecia sesja plenarna II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Ze względu na pandemię odbyła się całkowicie zdalnie za pośrednictwem platformy Google Meet (poprzednia miała charakter hybrydowy).

Sesja rozpoczęła się odczytaniem fragmentu z 15. rozdziału Ewangelii wg św. Jana (o krzewie winnym). W tym czasie na ekranach widoczna była kaplica Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie, gdzie trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W rozważaniu do tekstu bp Edward Dajczak przypomniał uczestnikom sesji o podstawowych zadaniach synodu. - Zanim zaczniemy wypowiadać się, oddawać głosy, chcemy wsłuchać się w Ciebie, aby uczyć się naszego miejsca w Twoim Kościele. Wzywasz nas nieustannie do aktywności, czynnej miłości, ale istotą naszego życia nie jest najpierw działanie. Pierwszym zadaniem ludzi synodu jest trwanie w Tobie, aby ożywcze soki Twojej miłości przenikały nasze plany i programy. Cała reszta jest wynikiem tego trwania, albo jego braku - mówił biskup.

W kontekście listopadowej pamięci o zmarłych biskup wspomniał dwóch członków synodu, którzy odeszli w roku 2020 - ks. Wojciecha Wójtowicza (13 stycznia) oraz ks. Edwarda Sienkiewicza (3 listopada).

We wprowadzeniu do sesji bp Edward Dajczak przywołał dwa fragmenty z dokumentów Kościoła, mówiących o roli świeckich w Kościele (Nr 33. z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen gentium" Soboru Watykańskiego II oraz nr 3. z Adhortacji Jana Pawła II "Christifideles laici").

W pierwszej kolejności członkowie synodu zajęli się projektem uchwały Komisji ds. małżeństw i rodzin, który był omawiany na poprzedniej sesji. Zgłoszonych do niego zostało kilkadziesiąt poprawek. Komisja, w toku prac pomiędzy sesjami, przyjęła wszystkie oprócz jednej. Nieprzyjęta poprawka musiała więc zostać poddana głosowaniu członków synodu, którzy ostatecznie ją przyjęli zwykłą większością głosów.

Następnie odbyło się głosowanie nad całością projektu uchwały Komisji ds. małżeństw i rodzin. Aby projekt został przyjęty, musiał uzyskać 2/3 głosów. Za jego przyjęciem głosowało 120 osób, przeciwko - nikt, natomiast 6 osób wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu projekt uchwały Komisji ds. wiernych świeckich przedstawił jej przewodniczący, ks. Zbigniew Woźniak. W dyskusji nad projektem wzięło udział 9 osób.

Po dyskusji ks. Zbigniew Woźniak odniósł się bezpośrednio do niektórych poruszonych w jej toku kwestii. Sesję zakończył bp Edward Dajczak.

Czwarta sesja synodalna odbędzie się 27 lutego. Swoje projekty uchwał przedstawią Komisja ds. młodych oraz Komisja ds. mediów.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama