Nowy numer 09/2024 Archiwum

Kończący się synod w liczbach

Tysiące ludzi, setki spotkań, kilkanaście uchwał. Liczby związane z synodem wiele mówią o rozmachu tego przedsięwzięcia duszpasterskiego.

W przeddzień zakończenia II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jego przebieg podczas konferencji prasowej podsumował ks. Tomasz Tomaszewski, sekretarz.

Synod został zwołany przez biskupa diecezjalnego 11 czerwca 2016 roku w konkatedrze kołobrzeskiej.

Akt ten poprzedził etap presynodalny, którego celem było rozbudzenie jak największej liczby ludzi świeckich, którzy chcieliby czynnie zaangażować się w przebieg synodu. Odbywało się to poprzez dni skupienia i rekolekcje.

- Akcent formacyjny jest charakterystyczny dla naszego synodu - powiedział ks. Tomaszewski. - Chcieliśmy, aby jak najwięcej osób świeckich mogło się formować - duchowo i intelektualnie. Nadrzędnym celem tej formacji było to, aby ludzie bardziej poczuli, że są Kościołem. W różnego rodzaju rekolekcjach w czasie trwania synodu wzięło udział ok. 5800 osób - podał sekretarz synodu.

Inauguracja synodu odbyła się 25 lutego 2017 roku w koszalińskiej katedrze. Zostały wtedy powołane komisje: główna, teologiczna, prawna oraz 13 komisji tematycznych dotyczących różnych obszarów życia Kościoła. Pracowało w nich w sumie 150 osób, z czego połowę stanowili duchowni, a drugą połowę świeccy i osoby konsekrowane.

Komisje tematyczne zebrały się w sumie na 130 posiedzeniach - każda od 6 do 16 razy.

Parafialne zespoły synodalne zostały powołane w maju 2017 roku. W ich skład weszło w sumie ok. 3300 osób. Każdy z zespołów spotkał się przynajmniej 23 razy.

W ostatniej fazie synodu, odbywały się sesje plenarne, w których brali udział powołani przez biskupa członkowie synodu (209 osób - 122 duchownych, 78 świeckich i 9 kobiet konsekrowanych).

Pierwsza sesja odbyła się 22 lutego 2020 roku w koszalińskim seminarium. Następnie odbyło się 9 kolejnych sesji - ze względu na pandemię jedna z nich miała charakter hybrydowy, a pozostałe - zdalny.

Na sesjach były przedstawiane, dyskutowane, a następnie przegłosowywane kolejne projekty uchwał przygotowane przez komisje tematyczne.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy