Koszalińsko-Kołobrzeski

Odbyła się czwarta sesja synodalna

Podczas posiedzenia, które odbyło się zdalnie, swoje projekty uchwał przedstawiły Komisja ds. młodych oraz Komisja ds. mediów.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się internetowym połączeniem z kaplicą wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu u sióstr klarysek w Słupsku. Ponad 130 uczestników spotkania, wpatrując się w monstrancję widoczną na ekranie, słuchało wprowadzenia bp. Edwarda Dajczaka.

Biskup zwrócił uwagę na konieczności modlitwy w intencji synodu. - Pamiętajmy, aby synod był obecny w naszym codziennym życiu także przez modlitwę. To wołanie do Ducha Świętego nie powinno ustawać. Dla członków synodu powinno być ono wołaniem codziennym. Im więcej będzie tej modlitwy, tym większa będzie nasza uległość Duchowi Świętemu w myśleniu i w działaniu - mówił biskup.

- Panie, daj nam wolność od tego, co nas od Ciebie dzieli - nie chodzi tylko o grzech, ale o wszystko, co odwraca naszą uwagę od Ciebie. Uwolnij nas także od skrajnego subiektywizmu - modlił się biskup.

Pierwszym punktem obrad było głosowanie nad poprzednio dyskutowanym projektem Komisji ds. wiernych świeckich. Prace nad zasugerowanymi przez członków synodu poprawkami podsumował ks. Zbigniew Woźniak, przewodniczący komisji.

- Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy bardzo podzieleni, nawet skłóceni. Także w Kościele jest wiele punktów widzenia. Praca nad naszą uchwałą, aby oddać w niej różne punkty widzenia, pokazała, że spotkanie się w takiej różnorodności jest możliwe. Warto więc spojrzeć na tę uchwałę w takim kluczu, że możemy się różnić, ale nie możemy pozwolić się poróżnić, czyli skłócić. Czasami może się wydawać, że wielość głosów tworzy zamęt, że jeśli będzie zbyt wielu rozmawiających o Kościele, nie odnajdziemy prawdy. Jest wręcz odwrotnie. Dzisiaj Duch Święty dyktuje Kościołowi potrzebę coraz większego udziału świeckich, także w wewnętrznym dialogu w Kościele, dlatego dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos w sprawie projektu tej uchwały - mówił ks. Zbigniew Woźniak.

W głosowaniu wzięło udział 117 członków synodu. Za przyjęciem projektu uchwały było 115 osób, 2 wstrzymały się, nikt nie był przeciw.

Po głosowaniu projektu uchwał przedstawiły Komisja ds. młodych oraz Komisja ds. mediów. Każdy z projektów był następnie dyskutowany. Członkowie synodu mają teraz dwa tygodnie na zgłaszanie poprawek. Głosowanie nad projektami odbędzie się na kolejnej sesji synodu, która zaplanowana jest na 24 kwietnia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..